Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Tunnel met vernieuwd station in beeld als oplossing voor spoorzone Rijen

12 juni 2018

De gemeente heeft de samenwerking gezocht met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, NS en ProRail om de stationsomgeving te verbeteren en knelpunten op te lossen. Een planstudie moet antwoord geven op de vraag wat er moet gebeuren. Het onderzoek is halverwege. Om dit af te ronden moet de gemeenteraad aangeven welke oplossing nader onderzocht moet worden op haalbaarheid.

Voorkeursvariant

Het college stelt de gemeenteraad voor om het alternatief wat de voorkeur heeft in het onderzoek nader te onderzoeken. Het voorkeursalternatief houdt in dat een tunnel in de plaats komt van de overgang Julianastraat-Stationsstraat. De tunnel heeft een doorrijdhoogte van 3.50 meter en is geschikt voor fietsers en voetgangers. De personenauto is er te gast. De brandweer maakt bij een uitruk gebruik van de tunnel. Het middenperron verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt aan iedere kant van het spoor een perron. De perrons zijn vanuit de tunnel bereikbaar.

Voor de gemeente is deze voorkeursvariant onlosmakelijk verbonden met een tunnel op de N631 Rijen-Oosterhout.

Eerste keuzes

“Het is nu het moment om de eerste keuzes te maken, in het belang van de verdere ontwikkeling van onze gemeente in het algemeen en de spoorzone in het bijzonder. Met de keuze voor een oplossingsrichting zijn we er nog niet; dan begint het pas echt. We gaan deze verder uitwerken om uiteindelijk het station en de stationsomgeving daadwerkelijk aan te passen. Dat doen we samen met onze partners en betrekken we zoveel mogelijk onze inwoners. De oplossingsrichting die we voor ogen hebben, heeft gevolgen voor direct omwonenden. Dat beseffen we ons terdege. Met hen zijn we en blijven we in gesprek over de toekomst. “, vertelt wethouder Rolph Dols.

Ruimte nodig

Voor de aanleg van een tunnel moet ruimte komen. Daarvoor is het nodig aan de Julianastraat een aantal woningen op te kopen en te slopen. De gemeente is vanaf het begin van de studie in gesprek met de omwonenden. Een aantal bewoners heeft al aangegeven open te staan voor een verhuizing. Dit gegeven nemen we mee in het vervolg van het onderzoek. Voordat we een besluit nemen over het vervolg van het onderzoek voert de gemeente gesprekken met de omwonenden.

Vervolg

Op 19 juni vergadert de commissie ruimte over de voorgestelde voorkeursvariant. Op 9 juli 2018 is het aan de gemeenteraad om de opdracht te geven om de voorkeursvariant nader te onderzoeken. De opdracht in het vervolgonderzoek is om de oplossing verder uit te werken, de gevolgen voor de omgeving in kaart te brengen en aan te geven hoeveel het kost. Over een jaar moet het onderzoek afgerond zijn en is het aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen.

Inloopavond

Op woensdag 27 juni tussen 19.30 en 21.30 uur is er een inloopavond in de publiekshal van het gemeentehuis in Rijen. U kunt dan op een door u gewenst moment binnenlopen via de ingang aan de zijkant van het gemeentehuis. Projectteammedewerkers zijn aanwezig om het project toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Meer informatie

Bent u niet in de gelegenheid om naar de inloopavond te komen? En heeft u vragen over de spoorzone? Of wilt u graag uw mening laten horen? Dan kunt u contact opnemen met programmamanager Sandra Diepstraten. Dat kan per e-mail via sandradiepstraten@abg.nl of telefonisch via 088-3821119. Of kijk op  www.gilzerijen.nl/spoor voor meer informatie.