Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Cliëntenraad Participatiewet maakt actieplan en zoekt leden

26 september 2018

De gemeente vindt het belangrijk dat er mensen zijn die opkomen voor de belangen van bijstandscliënten. Daarom is het goed dat de Cliëntenraad Participatiewet er is. De Cliëntenraad bestaat uit mensen die zelf van een bijstandsuitkering moeten leven en uit vertegenwoordigers van organisaties, die direct met het minimabeleid te maken hebben. De Cliëntenraad is onafhankelijk en géén onderdeel of werkgroep van de gemeente.

Verbeterplan

Samen met de Cliëntenraad heeft de gemeente een actieplan gemaakt. Het doel hiervan is om de dienstverlening aan inwoners met een bijstandsuitkering te verbeteren. Inwoners met een bijstandsuitkering werd naar zaken gevraagd, waar zij tegenaan lopen in de praktijk. Wat gaat goed en wat kan beter?
De cliëntenraad wil graag op vijf thema’s verbeteringen doorvoeren. De vijf thema’s zijn:

  1. vergroten deelname collectieve verzekering door gerichte informatie
  2. kennis van regels, rechten en plichten bij bijstandscliënten vergroten
  3. aandacht voor financiële situatie bijstandscliënten, zorg en zorgmijding
  4. aandacht voor de tegenprestatie en verdringing betaald werk
  5. plan van aanpak concreter en begrijpelijker maken

In het verbeterplan staan korte en lange termijn acties beschreven bij deze vijf thema’s.

Wat merken cliënten hiervan?

Op termijn merken cliënten dat de dienstverlening aan hen beter wordt. Bijvoorbeeld door voorlichting te herschrijven in begrijpelijke taal. Het plan van aanpak gaat de gemeente samen met de cliëntenraad anders vorm geven. En ze maken een nieuwe start met het versturen van nieuwsbrieven, zodat onze cliënten goed geïnformeerd blijven.

Word lid van de Cliëntenraad!

Wilt u meepraten en helpen in de Cliëntenraad? Heeft u interesse om lid te worden? Of wilt u meer informatie over wat dit betekent? Kijk dan op www.clientenraadgilzerijen.nl voor contactgegevens en meer informatie. De cliëntenraad zoekt in het bijzonder iemand die goed kan notuleren of adviezen kan schrijven.