Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Trots op fietsvoorziening Molenschot-Gilze

24 september 2018

Veel mensen maken sinds een jaar dagelijks gebruik van de fietsvoorziening tussen Molenschot en Gilze. Dit is de weg van de Broekstraat en Lijndonk tot aan het viaduct bij Klein Zwitserland. Ook de leden van de ‘Werkgroep fietsvoorziening Molenschot-Gilze’ maken er veelvuldig gebruik van. Samen blikken we nog eens terug hoe de fietsvoorziening tot stand kwam. Want al sinds dat Molenschot een Integraal Dorpsontwikkelingsplan had opgesteld, stond een betere fietsvoorziening tussen Molenschot en Gilze hoog op de agenda.

Werkgroep

Na een oproep vanuit de gemeente meldde zich een aantal bewoners aan om actief mee te denken over het ontwerp van de nieuwe fietsvoorziening. De ‘Werkgroep fietsvoorziening Molenschot-Gilze’ was geboren. In de werkgroep zitten bewoners en vertegenwoordigers van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR), de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Stichting Dorpsbelang en gemeente Gilze en Rijen.

Ontwerp

Tijdens de overleggen die volgden, zijn allerlei mogelijkheden overwogen. Vooral is gekeken naar wie de gebruikers waren van de bestaande route en hoe deze gebruikers, fietsers, automobilisten en landbouwverkeer allen op een veilige en praktische manier gebruik konden gaan maken van de nieuwe route. Hierbij zijn de veiligheid, de (financiële) haalbaarheid en de bestaande groenstructuur bepalende uitgangspunten geweest. Uiteindelijk is gekozen voor verbreding van de bestaande route. Door deze verbreding kwam er ruimte voor brede aanliggende roodgekleurde fietsstroken van 1,50 meter en een rijloper van 2,50 meter breed. Deze verbreding zorgt er bovendien voor dat elkaar passerende auto’s en landbouwvoertuigen de zijkanten van de weg niet meer kapot rijden. Hierdoor blijven de fietsstroken in tact en hoeft de fietser niet op een afgebrokkelde wegrand te rijden. Om dit wegprofiel over de hele route te realiseren, is een aantal bomen gekapt. In juli 2016 presenteerde de werkgroep het ontwerp aan de bewoners. Daarna stelde de raad het geld beschikbaar, zodat de gemeente het kon aanleggen. De provincie gaf subsidie voor het project.

Uitvoering

In september 2017 begon een aannemer met de aanleg. Enkele bomen werden gekapt, de weg werd verbreed en er werd een nieuwe laag asfalt over de weg aangebracht. De brede fietsstroken kregen een rode kleur en er werd een onderbroken witte markering aangebracht tussen de fietsroken en de rijloper. Ook werd er een aantal nieuwe bomen geplant langs de fietsroute. Eind 2017 waren de werkzaamheden klaar.

Goede samenwerking; goed resultaat

De inbreng van de werkgroep heeft ervoor gezorgd, dat we een goed functionerende fietsvoorziening hebben kunnen aanleggen. De gebruikers (gemotoriseerd verkeer en fietsers) ervaren dat de snelheid van gemotoriseerd verkeer lager is dan eerst en dat de fietser meer een eigen plek op de weg heeft. Net als de werkgroep zijn we dan ook trots op het bereikte resultaat. Wij bedanken de ‘Werkgroep fietsvoorziening Molenschot-Gilze’ voor hun inzet!