Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Inschrijving pacht landbouwgrond

24 oktober 2018

Het gemeentebestuur van de gemeente Gilze en Rijen stelt geïnteresseerden in de gelegenheid schriftelijk in te schrijven voor de pacht van los land.

De volgende percelen landbouwgrond zijn voor 1 jaar beschikbaar (van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019)

  • Percelen nabij Hannie Schaftlaan/Moerstraat in Rijen: M 366 ged., 487 ged. en 820 ged., gezamenlijk groot circa 3.16.64 ha.
  • Perceel aan de Zwarte Dijk in Rijen, bij rotonde: M 607 ged., groot circa 2.18.98 ha.
  • Perceel aan de Rielsebaan/Veldstraat in Gilze: L 829, groot circa 1.33.64 ha.

De volgende percelen landbouwgrond zijn voor 9 maanden beschikbaar (van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019). In verband met diverse onderzoeken die de gemeente op deze percelen moet uitvoeren voor een nieuw bestemmingsplan, zijn de percelen van januari t/m maart 2019 niet beschikbaar

  • Percelen aan de Mosstraat/Hannie Schaftlaan in Rijen: M 706, 707 (ged.), 708, 709, 710 en 711, gezamenlijk groot circa 8.28.10 ha.

Hoe kunt u inschrijven?

U kunt alleen schriftelijk inschrijven! Alleen inschrijvingen die uiterlijk op woensdag 7 november 2018 om 10.00 uur op de volgende manier zijn ingediend tellen als geldige inschrijving:

  • Afgeven in een gesloten envelop;
  • Afgeven op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in Rijen (balie/receptie) in de daarvoor bestemde verzegelde doos die op de balie staat;
  • Vermeld op de envelop “inschrijving landbouwgrond 7-11-2018".

Let op: inschrijvingen dus niet per post verzenden en niet afgeven aan de baliemedewerk(st)er, maar in de doos doen!

Hoe werkt het?

Wilt u inschrijven op een van bovenstaande percelen? Vermeldt u dan de prijs per hectare per jaar bij uw inschrijving. De gemeente hanteert de volgende criteria:

Eerste criterium
De rangorde is als volgt:

  1. agrariërs uit de gemeente
  2. agrariërs van buiten de gemeente

Tweede criterium
Naast genoemde rangorde geldt de prijs als 2e criterium.

Op 7 november om 10.00 uur openen we bij de balie in het gemeentehuis de inschrijfenveloppen. Inschrijvers mogen hierbij aanwezig zijn. Er wordt een pachtcontract afgesloten conform artikel 397 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om de hoogste inschrijving niet te gunnen.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Renate van Strien-Snoeren of Nadine van Dongen-Körver van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 088-3821000 of via renatevanstrien@abg.nl of nadinevandongen@abg.nl. Overzichtstekeningen met de te verpachten percelen liggen ter inzage bij de receptie of kunt u digitaal aanvragen.