Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Gemeenteraad kiest voor westelijk tracé spoortunnel Rijen

16 november 2018

De gemeente werkt samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, NS en ProRail om de stationsomgeving in Rijen te verbeteren en knelpunten op te lossen. Een tunnel in de plaats van de spoorwegovergang Julianastraat-Stationsstraat staat centraal in de plannen. Op 12 november 2018 heeft de gemeenteraad besloten om voor het project ‘Spoorzone Rijen’ te kiezen voor het westelijk tracé voor de ondertunneling van de spoorwegovergang.

Wat gebeurt er in de komende periode?

Met het raadsbesluit is een volgende stap gezet op weg naar verbetering van de spoorzone in Rijen. Deze keuze voor het westelijk tracé is ook het uitgangspunt voor de aankoop van de eerste aangeboden woningen, die gaan wijken voor de aanleg van een tunnel. We betrekken bewonerswerkgroepen bij de vervolgstudies en het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan.

Wat zijn de plannen voor de spoorzone in Rijen?

Een tunnel in de plaats van de spoorwegovergang Julianastraat-Stationsstraat staat centraal in de plannen. De tunnel heeft vooralsnog een doorrijdhoogte van 3.50 meter en is geschikt voor fietsers en voetgangers. De personenauto is er ‘te gast’. Of brandweervoertuigen de tunnel gaan gebruiken,  onderzoeken we momenteel nog. Bij het NS-station verdwijnt het middenperron. Daarvoor in de plaats komt aan iedere kant van het spoor een perron. De perrons zijn vanuit de tunnel bereikbaar. Voor de gemeente is deze voorkeursvariant onlosmakelijk verbonden met een tunnel op de provinciale weg N631 Rijen-Oosterhout.

Meer informatie

Heeft u vragen over de spoorzone? Of wilt u graag uw mening laten horen? Dan kunt u contact opnemen met programmamanager Fons Meijer. Dat kan per e-mail via fonsmeijer@abg.nl of telefonisch via 14 0161. Of kijk op www.gilzerijen.nl/spoor voor meer informatie.