Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Rijk, provincie en regio dragen bij aan aanpak spooroverwegen Rijen

26 november 2018

Het Rijk en de provincie Noord-Brabant hebben deze week concrete afspraken gemaakt over de aanpak van de ondertunneling van twee spoorwegovergangen in Gilze en Rijen. Dit betekent dat Rijk, provincie en regio geld vrij gaan maken voor de ondertunneling van de overgangen bij de Vijf Eikenweg en de Julianastraat in Rijen. De tunnels zijn nodig om Rijen en de regio ook in de toekomst bereikbaar te houden en om de verkeersveiligheid te verbeteren, geeft de provincie aan. Concrete afspraken over de hoogte van de bijdragen worden naar verwachting in februari gemaakt.

Flinke stap vooruit

Verantwoordelijk wethouder Rolph Dols is verheugd met dit nieuws vanuit het Rijk en de provincie: “Voorafgaand aan deze toezegging is er veel contact geweest tussen de gemeente, de regio en de provincie over de ambities in Gilze en Rijen voor ondertunneling van de spoorovergangen aan de N631 en de Julianastraat. Door de gemaakte afspraken is de realisatie van de twee tunnels in onze gemeente een flinke stap dichterbij. Dit geeft ons als gemeente de tijd om, samen met andere partners, richting februari de financiering rond te hebben.”

Ondertunneling overgang Julianastraat

Op 9 juli heeft de gemeenteraad van Rijen besloten tot het uitwerken van de voorkeursvariant van een ‘auto te gast’-tunnel aan de Julianastraat als onderdeel van een herontwikkeling van de stationsomgeving van Rijen. De gemeente betrekt bewonerswerkgroepen bij de vervolgstudies en het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan. In juni 2019 moet duidelijk worden of ondertunneling haalbaar is.

Ondertunneling overgang Vijf Eikenweg

De Vijf Eikenweg (N631) is een provinciale weg. Voor de kruising met het spoor gaat de voorkeur er naar uit om de weg onder het spoor door te laten gaan. Hierdoor verdwijnt de spoorwegovergang. Ten hoogte van de naastliggende kruising Nassaulaan is de voorkeursvariant het aanleggen van een rotonde. Momenteel werkt de provincie uit hoe dit er uit komt te zien en ingepast wordt. Donderdag 6 december 2018 organiseert de provincie Noord-Brabant een informatieavond over de aanpak van de N631. Op 6 december start om 19.30 uur de presentatie in De Vijf Eiken, Oosterhoutseweg 55 in Rijen.

Ook geld voor fietsenstalling en snelfietsroute Breda-Rijen-Tilburg

Om meer mensen uit te dagen om gebruik te maken van de fiets, willen Rijk en regio samen investeren in meer fietsenstallingen bij onder andere NS-station Gilze-Rijen. Daarnaast ontvangt de provincie een bijdrage van het Rijk van € 1,85 miljoen voor de snelfietsroute Breda-Rijen-Tilburg. Deze komt in Rijen deels langs het spoor te liggen.