Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

0800-8013: direct hulp bij een crisis of verward gedrag

27 december 2018

Inwoners en professionals in de gemeente Gilze en Rijen die met een crisissituatie of verward gedrag van iemand te maken hebben, kunnen terecht bij het Crisisinterventieteam (CIT). Het CIT is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via 0800-8013.

Bij een crisis gaat het om een acute situatie die niet tot de volgende dag kan wachten, maar niet levensbedreigend is. Bijvoorbeeld huiselijk geweld, verwaarlozing of ernstige conflicten. Personen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Hierdoor kunnen ze  een gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving vormen. In de regio Hart van Brabant, waartoe ook de gemeente Gilze en Rijen behoort, willen we inwoners in een crisissituatie of met verward gedrag zo goed mogelijk en snel ondersteunen. Het gaat er in eerste instantie om om rust en veiligheid terug te brengen. Het liefst in de eigen omgeving van mensen. Soms kan dat niet. Dan zoeken we naar een andere oplossing. 

Veiligheid en rust

Bij een melding beoordeelt het CIT of de veiligheid van kinderen en/of volwassenen acuut gevaar loopt. Als dat het geval is, gaat een CIT-medewerker zo snel mogelijk naar de locatie. Ter plaatse maakt de hulpverlener een inschatting of de situatie met hulp uit het eigen netwerk oplosbaar is. Is dat niet het geval, dan schakelen ze de hulp van een zorgorganisatie in. Het eerste doel is om veiligheid en rust terug te brengen.

Overige hulpnummers

In de volgende situaties bel je niet met het CIT maar met:

  • 112: bij levensbedreigende situaties, geweld, brand of als iemand dringend medische hulp nodig heeft.
  • De Huisartsenpost: bij medische vragen buiten kantooruren.
  • 0900-8844: als er geen spoed is, maar wel politiehulp nodig is.