Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Kavel te koop voor bouwbedrijf/bouwgerelateerd bedrijf

18 december 2018

De gemeente Gilze en Rijen gaat in de wijk Vliegende Vennen Noord-Oost in Rijen een bouwkavel verkopen. Op die kavel mogen minimaal 3 en maximaal 5 woningen  komen te staan De bouwkavel gaan we verloten. Aan de loting mogen alleen bouw- en bouwgerelateerde bedrijven meedoen. De notaris verricht de verloting.

De kavel ligt aan de Sjean Vermeulenstraat en heeft een grootte van circa 1220 m2. Op de tekening kunt u zien waar de kavel ligt.

Aan welke eisen moet het bouwplan voldoen?

Hieronder staan de uitgangspunten waaraan het plan moet voldoen en waaraan wij het plan toetsen.

Bestemmingsplan:

 • het geldende bestemmingsplan Herziening Vliegende Vennen Noord-Oost is bepalend;
 • de Duurzaam beeldkwaliteitsgids, die bij het bestemmingsplan hoort,  is medebepalend (om ervoor te zorgen dat de architectuur aansluit op de locatie);
 • op de kavel mogen minimaal 3 en maximaal 5 woningen worden gebouwd;
 • bij minstens 3 woningen moet parkeren op eigen terrein (oprit / garage) mogelijk zijn.

Aanvullende voorwaarden/eisen/mededelingen:

 • het gaat om koopwoningen;
 • de woningen hebben minimaal een inhoud van 450 m3 (exclusief de garage/berging) en een beukmaat van minimaal 6 m1;
 • de woningen hebben twee volledige verdiepingen met een kap en vaste trap naar zolder;
 • de woningen hebben een EPC = 0 of lager;
 • de grondprijs van de kavel wordt berekend conform de Notitie grondprijzen Gilze en Rijen 2018;
 • de gegadigde moet een aanbetaling op de koopsom doen ter grootte van € 75.000,00 te voldoen direct na de loting (dus bij de start van de reserveringstermijn);
 • het notarieel transport (en de betaling van de koopsom, uiteraard minus de aanbetaling) van de bouwkavel vindt plaats binnen 2 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst;
 • alleen bouwbedrijven en bouwgerelateerde bedrijven (hieronder vallen bedrijven die zich bezighouden met de bouw, exploitatie en/of verkoop van nieuwbouw woningen) kunnen meedoen met de loting.

Hoe verloopt de procedure?

Na de loting door de notaris krijgt de ingelote kandidaat 4 maanden de tijd om een schetsplan te maken wat de gemeente heeft goedgekeurd. Binnen die termijn moet ook de koopovereenkomst worden getekend. Dan neemt de gemeente een verkoopbesluit en kan de verkoop verder afgewikkeld worden.

De procedure en planning zien er als volgt uit:

Wo 19 dec 2018 t/m wo 16 jan 2019

Inschrijftermijn voor loting (4 weken)

Wo 23 jan 2019

Loting bouwkavel door notaris

Do 24 jan t/m vr 24 mei 2019

Reserveringstermijn bouwkavel (4 maanden). Binnen deze termijn moet u het volgende regelen:

- goedgekeurd schetsplan van de woningen

- getekende koopovereenkomst

Omstreeks do 24 jan 2019

Betaling van de aanbetaling koopsom

Omstreeks ma 27 mei 2019

Verkoopbesluit en ondertekening koopovereenkomst door de gemeente

Uiterlijk 24 juli 2019

Notarieel transport (overdracht grond en betaling restant koopsom): binnen 2 maanden na ondertekening koopovereenkomst

Uiterlijk 24 aug 2019

Indienen ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning (aanvraag die aan alle indieningsvereisten voldoet): binnen 3 maanden na afloop reserveringstermijn

 

Wat moet u doen?

Wilt u in aanmerking komen voor de loting van de bouwkavel en voldoet u aan de genoemde voorwaarden? Dan kunt u zich tot uiterlijk 16 januari 2019 opgeven met dit inschrijfformulier (PDF, 33 kb) . Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult en op tijd bij de notaris indient!