Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Vanaf nu online te zien waar graafwerkzaamheden plaatsvinden

18 januari 2019

We zijn overgegaan op een digitaal systeem voor het beheren van kabels en leidingen in de grond. Dit systeem heet MOOR. Hiermee is het plannen, vergunnen, uitvoeren en de administratieve afhandeling van werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur digitaal gemaakt. Op deze manier kunt u als inwoner heel gemakkelijk zien waar er graafwerkzaamheden, waarvoor er een vergunning is verleend, zijn.

Waarom een digitaal systeem?

Hiermee proberen we hinder als gevolg van de graafwerkzaamheden van verschillende partijen tot een minimum te beperken. Op deze manier ontstaat er meer grip (sturing, regie en coördinatie) op deze werken en verbetert de samenwerking.

Overzichtskaart met de op dit moment lopende vergunningen voor graafwerkzaamheden

Op deze kaart ziet u de lopende vergunningen voor graafwerkzaamheden, inclusief een beknopte set van informatie zoals start- en einddatum, adres en netbeheerder.