Uniek Zwemmen in Brabant: tijd voor uw mening!

25 februari 2019

Uniek Zwemmen in Brabant: een nieuw initiatief om het Brabantse zwemleven toegankelijker te maken voor iedereen met een aandoening of beperking. Dit initiatief is gestart door het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten, InnoSportLab de Tongelreep, de KNZB en de provincie Noord-Brabant.

Om de toegankelijkheid te kunnen verbeteren, brengen zij eerst de huidige stand van zaken in kaart. Hiervoor is een korte vragenlijst gemaakt. Of u nu zwemt of niet, uw antwoorden op de vragen dragen bij aan ‘Uniek Zwemmen in Brabant’. De vragen beantwoorden duurt ongeveer 5 minuutjes. Alvast bedankt!