Woningen op oude locatie basisschool De Kring in Rijen

15 februari 2019

De gemeente gaat een overeenkomst aan met ontwikkelaar De Bunte Vastgoed Zuid BV om voormalige locatie van basisschool De Kring Mgr. Ariensstraat 1 in Rijen te herontwikkelen tot woningbouwlocatie.

We hebben een woonbehoefteonderzoek gedaan. Op basis van de uitkomsten daarvan willen we op deze plaats 10 sociale huurwoningen, 6 betaalbare huurwoningen en 6 goedkope koopwoningen bouwen. Het oorspronkelijke hoofdgebouw van de school laten we staan. De bestaande grote bomen kunnen blijven staan en we kunnen voldoende parkeerplaatsen aanleggen. Leystromen verhuurt de sociale huurwoningen.