Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

9 mei inloopbijeenkomst; toekomst spoorzone Rijen

15 april 2019

Bent u benieuwd naar de stand van zaken rondom de plannen voor een ‘auto-te-gast-tunnel’ bij het NS-station in Rijen? Of wilt u meer weten over de resultaten van de voorbereidende onderzoeken? We praten u graag bij over alle ontwikkelingen. Op donderdag 9 mei is er een inloopbijeenkomst op het gemeentehuis in Rijen.

Waarvoor kunt u binnenlopen?

U kunt tussen 19.30 uur en 21.30 uur binnenlopen in de raadzaal, via de ingang aan de bordeszijde. Het adres is Raadhuisplein 1 in Rijen. Wij staan klaar om u over de volgende onderwerpen te informeren en uw vragen te beantwoorden:

  • de stedenbouwkundige visie Spoorzone
  • het verkeerskundig onderzoek
  • de inpassing van de tunnel aan de noordzijde van het spoor
  • de aanleg van een snelfietsroute langs het spoor.

Met wie organiseren we de inloopbijeenkomst?

Naast landschapsarchitectuur Houtman+Sander, Accent adviseurs, de provincie en ProRail is ook de belanghebbendengroep aanwezig. De gemeente spreekt regelmatig met deze belanghebbendengroep over de voorbereidende onderzoeken en de plannen voor een ‘auto-te-gast- tunnel’. In de belanghebbendengroep zitten bewoners en eigenaren van panden uit de straten in de directe omgeving van de spoorzone.

Waarvoor zijn de voorbereidende onderzoeken bedoeld?

De gemeenteraad stemde op 9 juli 2018 in met de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief van een ‘auto-te gast-tunnel’ op de locatie van de overweg Julianastraat-Stationsstraat. Daarbij is aan het college opdracht gegeven om vóór juli 2019 het voorkeursalternatief en de businesscase verder uit te werken. Hiervoor zijn de voorbereidende onderzoeken bedoeld. De gemeenteraad besluit op 1 juli 2019 of we de aanleg van de ‘auto-te-gast-tunnel’ verder voorbereiden.