Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Veelbelovende eerste resultaten Anders Inzamelen

17 april 2019

Ten opzichte van dezelfde periode van een jaar geleden nam de hoeveelheid restafval af met 55%. Het gaat over de periode december 2018 tot en met februari 2019. Dit komt uit het eerste meetmoment sinds iedereen in Gilze en Rijen gebruikmaakt van het nieuwe systeem Anders Inzamelen. Er werd ook duidelijk dat de inzameling GFT met 65%, PMD (plastic, metaal (blik) en drankkartons) met 36% en textiel met 50% is toegenomen in dezelfde periode. De hoeveelheid papier bleef bijna gelijk. Wethouder Ariane Zwarts: “Ik ben heel trots op onze inwoners en alle betrokken medewerkers dat we nu al zulke mooie resultaten hebben bereikt. Dit is een heel goed begin om de hoeveelheid restafval per inwoner drastisch te verminderen tot 100 kilo in 2020 en naar 30 kilo in 2025.”

De landelijke doelstelling is de hoeveelheid restafval verminderen en meer afval scheiden. Zo kunnen herbruikbare grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Daarom stapte de gemeente Gilze en Rijen in 2018 over op een nieuwe manier van afval inzamelen: Anders Inzamelen. Het nieuwe systeem werd daarna wijk voor wijk ingevoerd. Daarbij was de VANG-doelstellingen (van afval naar grondstof) het uitgangspunt. Dit houdt in dat restafval in zakken naar ondergrondse containers in de wijk gebracht moet worden. En alle grondstoffen (GFT, PMD en papier) worden aan huis ingezameld met minicontainers. Vanaf december 2018 is de gehele gemeente aangesloten op het nieuwe systeem.

Afvalcoach

De invoering van een andere wijze van afvalinzameling zorgde voor maatregelen en acties. Het ging om:

  • een nieuwe infrastructuur met meer dan 100 ondergrondse afvalcontainers in de vier kernen
  • aanpassingen in de set min-containers per huishouden
  • organisatorische wijzigingen in de inzamelmethoden
  • het informeren van en voorlichting geven aan onze bewoners.

“Inzet van de Afvalcoach heeft een enorm positief effect gehad”, aldus wethouder Zwarts. “Door middel van persoonlijke gesprekken is maatwerk geleverd voor inwoners van appartementencomplexen, waar afvalscheiding niet gemakkelijk is. De Afvalcoach geeft advies en houdt het juiste gebruik van de ondergrondse containers in de gaten. Ook controleert de Afvalcoach op verkeerd aangeboden afval. De Afvalcoach probeert zoveel mogelijk met de eigenaar van de bewuste container in contact te komen om uit te leggen wat er niet goed is gegaan en waarom het belangrijk is dat de vervuiling in de gescheiden afvalstromen wordt geminimaliseerd. Deze persoonlijke benadering met uitleg wordt door inwoners gewaardeerd, zeker als het gaat om hun eigen leefomgeving zo schoon mogelijk te maken en houden.”

Gebruik ondergrondse containers

Er worden tussen de 13.500 en 15.000 inworpen per maand in de ondergrondse containers geregistreerd. Dit is ongeveer 1,25 inworp per huishouden per maand. Door het containermanagementsysteem is goed bij te houden hoeveel afval er wordt aangeboden. In combinatie met de vulgraadsensoren worden de ondergrondse containers op tijd en dus efficiënt geleegd.

Aantal routes

De afname van restafval en de toename van GFT en PMD heeft een effect op routes voor de dagelijkse inzameling. De routes zijn nieuw, waardoor de chauffeurs moesten wennen aan de nieuwe indeling om deze zo efficiënt mogelijk te rijden. De routes voor de PMD-inzameling zijn verdubbeld en het aantal routes GFT is hetzelfde. Doordat er minder restafval is kost het legen van de afvalwagen met de ondergrondse containers minder uren. Het kost bijna dezelfde capaciteit om nu de ondergrondse containers voor de hele gemeente te legen. Vroeger werden in die tijd namelijk alleen de ondergrondse containers van de appartementen geleegd. Ook is de inzamelfrequentie van GFT en PMD voor het buitengebied verhoogd van een keer in de drie weken naar een keer per twee weken. We bekijken of er nog aanpassingen nodig zijn om bijvoorbeeld een verdeling in routes beter af te stemmen.