College vraagt meer tijd om onderzoek auto-te-gast-tunnel af te ronden

02 mei 2019

Als het aan burgemeester en wethouders ligt, kan de gemeenteraad in september besluiten of de aanleg van een auto te gast tunnel bij het station in Rijen verder kan worden voorbereid. Het was de bedoeling om dit in juli voor te leggen aan de gemeenteraad.

Zorgvuldig

“We willen de gemeenteraad integraal, zorgvuldig en niet gefragmenteerd laten besluiten over de verdere uitwerking van een auto-te-gast-tunnel. Daarom vragen we meer tijd aan de gemeenteraad”, vertelt wethouder Rolph Dols. De gemeente werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, NS en ProRail aan de plannen voor een auto-te-gast-tunnel.

Resultaten later

De tijd is nodig om het verkeerskundig onderzoek af te ronden, inclusief adviezen. Accent Adviseurs analyseert de verkeersveiligheid van een auto-te-gast-tunnel. Dit doen zij op basis van een nieuw ontwikkeld verkeersmodel. De ontwikkeling van dit verkeersmodel vraagt meer tijd. Daardoor komen de resultaten, in de vorm van modelsimulaties en verkeerskundige adviezen, ook later.

Advies inwinnen

Het college van B&W legt de onderzoeksresultaten voor advies voor aan de verkeerscommissie (politie, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland) en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). “Op 18 april vroeg de raadscommissie Middelen aan het college of zij advies wil inwinnen van het SWOV. We hechten waarde aan een objectief en zorgvuldig advies van de SWOV en de verkeerscommissie. Ook daarvoor is tijd nodig”, aldus de wethouder.

Behandeling in september

Het college stelt voor om het raadsvoorstel over de auto-te-gast-tunnel aan te bieden voor de extra commissievergadering. Daarbij zitten dan alle onderzoeksresultaten. De extra commissievergadering wordt gepland voor half september met besluitvorming op 30 september. Dat is de eerste raadsvergadering na de vakantie.

Inloopbijeenkomst in mei

De extra commissievergadering van 29 mei over de spoorzone komt daardoor te vervallen.
De inloopbijeenkomst op 9 mei over de stand van zaken spoorzone gaat wel door. Deze is van 19.30 uur tot 21.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijen.