Wijziging inzagetermijn ontwerp bestemmingsplan Vliegende Vennen Boskamer

06 juni 2019

In het weekblad van 5 juni 2019 hebben we een publicatie geplaatst voor het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan Vliegende Vennen Boskamer. In deze publicatie is gesteld dat de stukken ter inzage liggen van 28 mei tot en met 8 juni. Dit is fout. De goede termijn van ter inzage is van 28 mei tot en met 8 juli. Binnen deze termijn van zes weken kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de volledige publicatie op www.officielebekendmakingen.nl.