Bewoners Rijen-Zuid geven advies over wijkvernieuwing

04 juli 2019

Woningcorporatie Leystromen neemt de komende tijd beslissingen over de wijkvernieuwing in Rijen-Zuid. Het gaat om beslissingen over de woningen, de woonomgeving en sociaal-maatschappelijke aspecten. We betrokken bewoners van Rijen-Zuid hierbij om zo voor én met bewoners tot een juiste aanpak te komen. Zij maakten een bewonersadvies. Roland Marx, bestuurder van Leystromen, en wethouder Aletta van der Veen ontvingen deze van de bewoners.

Wensen vernieuwing ‘militaire wijk’

B-inmotion begeleidde de bewoners bij het maken van het bewonersadvies. Zij zijn specialist in ontmoetingen in de wijk en om samen te werken aan een idee voor de toekomst. Bewoners waren welkom in een tijdelijk inloophuis om hun wensen en behoeften over de wijkvernieuwing te bespreken. Door huisbezoeken te doen werd het beeld nog completer. Tijdens deze bezoeken spraken de bewoners, Leystromen en de gemeente uitgebreid met elkaar over hoe de bewoners de toekomst van Rijen-Zuid zien. Zo kwam het advies ‘Rijen-Zuid, Voorwaarts mars!’ tot stand. Op deze manier is de cirkel rond met een verwijzing naar de ‘militaire wijk’ - zoals Rijen Zuid in de volksmond heet.

Input van bewoners belangrijk

Uiteraard zijn we en ook de Leystromen blij met het bewonersadvies. Wethouder Aletta van der Veen: “het is mooi om te zien dat er zoveel betrokkenheid is in Rijen-Zuid. Als gemeente richten we ons vooral op openbare ruimte en sociaal-maatschappelijke aspecten. Ik ben heel benieuwd wat daarover te lezen is in het bewonersadvies.” “Daar sluit ik me bij aan”, zegt Roland Marx. Hij is bestuurder van Leystromen. “In de wijkvernieuwing richten wij ons met name op de toekomst van onze woningen. We vinden het belangrijk om planvorming samen met bewoners te doen. Ik hoop dat we met het bewonersadvies alvast goede richtlijnen aangereikt krijgen.”

Wijkvernieuwing eind 2019 helemaal in beeld

De planvorming voor de woningen en daardoor ook de openbare ruimte kost tijd. Roland Marx: “We willen het natuurlijk niet heel lang laten duren. Voor het eind van 2019 willen we afwegingen maken voor wat betreft de woningen. Betrokkenheid van bewoners blijft daarbij belangrijk.” Wethouder Aletta van der Veen voegt toe: “En laten we niet vergeten dat er nu al veel mooie en goede dingen gebeuren in Rijen-Zuid. Zo namen bewoners het initiatief om samen te koken in het pand waar eerder het tijdelijk inloophuis gevestigd was. En de speeltuin wordt tijdelijk opgeknapt. Mooie gelegenheden om elkaar te ontmoeten en samen bezig te zijn.”