Gemeente controleert adressen

05 juli 2019

Alle overheidsinstanties gebruiken de Basisregistratie Personen (BRP) voor de juiste woonadressen. De gemeente onderhoudt deze registratie. Uw adres speelt overal een belangrijk rol. Denk hierbij aan zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst en belastingen.

Waarom is juiste registratie zo belangrijk?

De gemeente wil zijn BRP op orde houden en doet bij twijfel over de bewoning van een adres een adresonderzoek. Bij een fout woonadres in de BRP kan er sprake zijn van adresfraude, misbruik van toeslagen, het ontwijken van (belasting)schulden/boetes, een misverstand of een vergeten verhuismelding. Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken. Het onderzoek voldoet aan de wettelijke regels en de privacybescherming.

Komt er een controleur aan de deur?

Een huisbezoek kan onderdeel uitmaken bij zo’n adresonderzoek. Plaatselijke controle op het adres is dus ook mogelijk. De BRP-controleur legitimeert zich aan de deur en vraagt de aanwezige bewoners zich ook te legitimeren.

Wie is verantwoordelijk voor juiste registratie van het adres?

U bent vanuit de wet Basis Registratie Personen verantwoordelijk voor de juiste registratie van uw adres in de BRP. Als uit de controle blijkt dat er iets niet goed is in de BRP dan meldt de gemeente dat aan u. Bij voldoende bewijs is ook de gemeente bevoegd de registratie te wijzigen, zo nodig zonder instemming van u.

Wat kunt u zelf doen?

Controleer zelf of uw adres goed geregistreerd is. Dat kan via www.mijnoverheid.nl, door in te loggen met uw DigiD en te kijken bij persoonlijke gegeven. Eventuele correcties kunt u via deze link doorgeven aan de gemeente. Bent u slachtoffer van adresmisbruik? Vraag dan om een adresonderzoek!

Heeft u vragen over het adresonderzoek of huisbezoek? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 0161. Vraagt u, naar de backoffice Burgerzaken.