Voorbereidingen en vervolg Centrumplan Gilze

06 september 2019

In april informeerden wij u over de laatste ontwikkelingen van het Centrumplan Gilze. We lieten toen weten dat er nog teken- en rekenwerk nodig was om het plan rond te maken. We komen steeds dichter bij een plan dat we kunnen uitvoeren. 

Definitieve ontwerp eind dit jaar

Vanaf oktober 2018 werken we aan het ontwerp voor het Centrumplan Gilze. Dit doen we met ontwikkelaar Alphons Coolen. Tijdens de informatiebijeenkomst in november 2018 lieten we het ontwerp zien. Ons doel is dat het definitieve ontwerp eind 2019 klaar is. Uiteraard leggen we het dan weer voor aan de Gilzenaren. Pas daarna sluiten we een overeenkomst voor het uitvoeren van het plan. 

Bodemonderzoek en vleermuiskasten

Om geen tijd te verliezen maakten we met ontwikkelaar Alphons Coolen afspraken over de voorbereidende werkzaamheden. De ontwikkelaar ging vleermuiskasten op in de omgeving en ze voerden een bodemonderzoek uit. De volgende stap is het verwijderen van takken en struiken op het terrein. Dit is om te voorkomen dat vogels er in het voorjaar van 2020 nesten bouwen. 

Bouwkundige opname

De inwoners die in de directe omgeving van het Centrumplan wonen, informeerden we over een bouwkundige opname van hun huis. Als er door de werkzaamheden schade ontstaat dan zorgen we daarmee voor maatregelen.