Gilze en Rijen blijft duurzaam investeren met een sluitende begroting

09 oktober 2019

De afgelopen jaren heeft de gemeente Gilze en Rijen veel investeringen gedaan. Daardoor zijn de reserves en het weerstandsvermogen gedaald. Tegelijkertijd levert het Rijk structureel te weinig middelen voor de taken in het sociaal domein. Er dreigde een aanhoudend tekort op de begroting. In de perspectiefnota 2020 zijn daarom duidelijke keuzes gemaakt voor de komende jaren. Daarmee heeft het college gezorgd voor een gezonde financiële positie op de korte en de lange termijn. De keuzes die in de perspectiefnota 2020 zijn gemaakt, zijn doorvertaald in deze begroting 2020. Dat leidt tot een reëel en structureel sluitende begroting, waarbij Gilze en Rijen een van de goedkoopste gemeenten van Nederland blijft. Op 4 november 2019 vergadert de gemeenteraad over de voorgestelde begroting. 

Wethouder David Vermorken van Financiën: “Dit is de eerste begroting van het nieuwe college dat in mei 2019 gestart is. Het coalitieprogramma “Grote opgaven, breed draagvlak” en de perspectiefnota 2020 “Duurzaam investeren” zijn bij deze begroting dan ook leidend geweest. Het college is ervan overtuigd dat met deze begroting een hoog niveau van wonen, leven en werken tegen lage gemeentelijke lasten ook in de toekomst mogelijk is. We ontkomen er niet aan om de lokale tarieven te verhogen zoals benoemd in de perspectiefnota 2020. Dat geldt voor vrijwel alle gemeenten in Nederland. Voor een gemiddeld huishouden komen we per saldo uit op een stijging van gemiddeld ongeveer vijf euro per maand. Zo gaan het afvaltarief en de OZB omhoog en daalt de rioolheffing met 20%.” Zoals gemeld in de perspectiefnota 2020 blijft Gilze en Rijen hiermee een van de goedkoopste gemeenten van Nederland. 

Duurzaam investeren

“Een voorbeeld van een investering is dat het college voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en sportparken in 2020 twintigduizend en vanaf 2021 vijftigduizend euro extra per jaar beschikbaar stelt. Daarnaast gaat het college de komende jaren straten duurzaam en klimaatadaptief inrichten.” vertelt wethouder David Vermorken. 

Sluitende begroting

De wethouder vervolgt: “Op basis van deze begroting blijven we duurzaam investeren en brengen we onze inkomsten en uitgaven weer in balans. Daarmee ontstaat ook ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is de noodzakelijke eerdere vervanging van enkele kunstgrasvelden op sportpark Vijf Eiken in Rijen. Deze kwam deze zomer in beeld en is in deze begroting verwerkt.”

Klik hier (PDF, 2.747 kb)  om de Programmabegroting van de gemeente Gilze en Rijen te bekijken.