Inschrijving pacht landbouwgrond 2020

22 oktober 2019

Het gemeentebestuur van de gemeente Gilze en Rijen geeft u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de pacht van los land. De volgende percelen landbouwgrond zijn voor 1 jaar beschikbaar (van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020):

a.  Percelen aan de Hannie Schaftlaan/Moerstraat in Rijen:
M 366, 487 en 820 (alle ged.), gezamenlijk groot circa 3.16.64 ha.

b.  Percelen aan de Zwarte Dijk/Hannie Schaftlaan in Rijen:
M 166 (ged.), 167, 168 en 607 (ged.), gezamenlijk groot circa 6.06.75 ha.
Let op: in de percelen M 166, 167 en 168 (gezamenlijk groot circa 3.87.77 ha) liggen leidingen t.b.v. sproei-installatie (op 60 cm diepte) en drainage (op 80 cm diepte).

c. Percelen aan de Mosstraat/Hannie Schaftlaan in Rijen:
M 706, 707 (ged.), 708, 709, 710 en 711, gezamenlijk groot circa 8.28.10 ha.

d. Perceel aan de Rielsebaan/Veldstraat in Gilze:
L 829, groot circa 1.33.64 ha.

Belangrijk: met ingang van 1 januari 2020 is het verboden om glyfosaat te gebruiken op de gemeentelijke pachtgronden.

Hoe kunt u inschrijven?

Uw schriftelijke verzoek moet voor woensdag 6 november 2019 om 10.00 uur bij ons binnen zijn. Het volgende is nodig voor een geldige inschrijving:

  • Afgeven in een gesloten envelop
  • Afgeven op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in Rijen (balie/receptie) in de verzegelde doos die op de balie staat
  • Zet op de envelop: inschrijving landbouwgrond 6-11-2019

Let op: stuur uw inschrijvingen dus niet per post en geef deze niet aan af aan de balie op het gemeentehuis.

Hoe werkt het?

Wilt u inschrijven op een van bovenstaande percelen? Vermeld dan de prijs per hectare per jaar bij uw inschrijving. De gemeente hanteert de volgende criteria:

Eerste criterium

De volgorde is als volgt:

  1. agrariërs uit de gemeente
  2. agrariërs van buiten de gemeente

Tweede criterium

De prijs is het 2e criterium.

Op 6 november om 10.00 uur openen we bij de balie van het gemeentehuis de inschrijfenveloppen. Inschrijvers mogen hierbij aanwezig zijn.

Er wordt een pachtcontract afgesloten conform artikel 397 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om de hoogste inschrijving niet te gunnen.

Hebt u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Renate van Strien-Snoeren of Nadine van Dongen-Körver van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 088 -382 10 00 of via renatevanstrien@abg.nl of nadinevandongen@abg.nl. Overzichtstekeningen met de te verpachten percelen liggen ter inzage bij de receptie of kunt u digitaal aanvragen.