Opdracht verleend om plannen verbeteren spoorzone Rijen verder uit te werken

01 oktober 2019
De gemeente kan verder met de verbetering van de spoorzone in Rijen. Dat is de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering van 30 september 2019. De gemeente werkt hierbij samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord- Brabant, NS en ProRail.

 

Wat staat centraal in de plannen?

De gemeente wil de noord-zuidverbinding in Rijen behouden en versterken. Een onderdoorgang vervangt daarbij de overgang Julianastraat-Stationsstraat en heeft een doorrijdhoogte van 3.50 meter. De onderdoorgang is bedoeld voor fietsers en auto’s (bestemmingsverkeer). De brandweer maakt bij een uitruk gebruik van de onderdoorgang. Het middenperron en het wachtspoor verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt aan iedere zijde van het spoor een perron. De perrons zijn vanuit de onderdoorgang bereikbaar.

Wat is de volgende stap in de voorbereiding?

De samenwerkende partijen gaan in de komende twee jaar een gebiedsvisie en een bestemmingsplan maken. Ook gaan zij de plannen voor de onderdoorgang en de aanpassingen op het station verder uitwerken. Daarbij betrekken zij graag inwoners en ondernemers in de gemeente.

Waarom zijn er plannen om de stationsomgeving te verbeteren?

Wethouder Sandra Diepstraten: “Met de plannen spelen we in op de ontwikkelingen op en naast het spoor. Een aantrekkelijke stationsomgeving is van belang voor de dorpskern Rijen, de gemeente en de regio. De verbetering van de stationszone is ook een impuls voor de verdere ontwikkeling van Rijen.”

Wie gaat dat betalen?

De investering in de verbetering van het stationsgebied in Rijen bedraagt ruim 40 miljoen euro. De samenwerkende partijen hebben toegezegd financieel bij te dragen aan het project. Zij nemen 75% van de kosten voor hun rekening.