Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

23 oktober 2019

In juli van dit jaar maakte het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekend dat varkenshouders die willen stoppen, zich in kunnen schrijven voor een ‘warme sanering’. Pas maakte het rijk bekend dat varkenshouders hun subsidieaanvraag kunnen indienen in de periode van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020. 

De minister verdeelt het subsidiebedrag op basis van de geurscore van de desbetreffende varkenshouderijlocatie. Hoe hoger de geuroverlast op woningen binnen een straal vam 1.000 meter van de varkenshouderijlocatie hoe eerder een aanvraag wordt toegekend. Als gemeente hebben we inzicht in de globale geurscores van de varkenshouders binnen onze gemeentegrenzen. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de subsidieregeling of de mogelijkheden om uw bedrijf duurzaam voort te zetten? Bekijk de themapagina over ‘plattelandsontwikkeling’ op onze website. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op de websites van de rijksoverheid en de provincie.