Voorbereidingen nieuwe afspraken over culturele centrums in Rijen en Gilze

10 oktober 2019
We overleggen de komende weken met Stichting Samenwerkende Maatschappelijke en Culturele Organisaties (SMCO) over het vernieuwen van de afspraken en de samenwerking. De basis hiervoor is dezelfde toekomstvisie vanuit de SMCO en de gemeente.

 

Een prettige basis

De Schakel in Gilze en De Boodschap in Rijen zijn voor veel inwoners een prettige plek met een fijne sfeer. Veel verenigingen en organisaties doen hun activiteiten in De Schakel en De Boodschap. SMCO regelt de exploitatie van de centra. Wij ondersteunen financieel de maatschappelijke functie en verschillende maatschappelijke activiteiten.

Voor alle inwoners

Het adviesbureau BMC maakte het rapport ‘herijking visie culturele centra Gilze Rijen’. Deze is voor de voorbereiding op het overleg tussen ons en de SCMO. We vroegen BMC om een paar mogelijkheden voor de toekomst van beide culturele centra uit te werken. De gemeenteraad kiest welke optie de gemeente wil volgen in de overleggen. Dit is het verzoek vanuit het college.“De culturele centra zijn een begrip in onze gemeenschap. Met BMC zien we dat de culturele centra een passend aanbod bieden aan onze inwoners. We hebben de gemeenteraad voorgesteld om op basis van het bestaande aanbod de samenwerking waar nodig te verbeteren en afspraken te maken voor de komende jaren.”, vertelt wethouder Ariane Zwarts. Op 11 november vergadert de gemeenteraad over het raadsvoorstel.

Nieuwe afspraken

Bestuurder Ingrid Langen-de Kanter (SMCO) bevestigt het belang om nieuwe afspraken te maken: “We werken al jaren op basis van de oude afspraken van meer dan tien jaar geleden. Het is goed om deze te vernieuwen. We zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek van BMC, een goede basis om met elkaar het gesprek aan te gaan. Daarbij willen we zeker meer betekenen voor de inwoners van Gilze en Rijen. De mogelijkheden hiertoe bespreken we dan ook graag met de gemeente in de komende periode.”