Combinatie renovatie en nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes Gilze

14 november 2019

Binnenkort starten de voorbereidingen om de sporthal in Gilze te renoveren. De laagbouw van de sporthal Achter de Tuintjes wordt daarbij gesloopt en opnieuw gebouwd. Dat besloot de gemeenteraad.

Wat gebeurt wanneer?

Met de gebruikers van de sporthal stellen we een programma van eisen op voor deze renovatie en vervangende nieuwbouw. Daarna krijgen ontwerpers de mogelijkheid om een voorstel te doen. In het voorjaar van 2020 moet dit zorgen voor een definitief ontwerp voor de renovatie en vervangende nieuwbouw. Dan kan een aannemer gezocht worden en de bouwwerkzaamheden gepland. 

Weer voor jaren onderdak

“Samen met de gebruikers ben ik blij met dit besluit van de gemeenteraad. De gebruikers zijn nauw betrokken bij alle voorbereidingen en steunen de plannen om de sporthal te renoveren en de laagbouw te vernieuwen. Gilze heeft straks een duurzame sporthal die weer jaren onderdak kan bieden aan iedereen die wil sporten en bewegen in Gilze.”, vertelt wethouder Aletta van der Veen.

Van hockey tot basisschool in de sporthal

Sporthal Achter de Tuintjes is in 1978 geopend en biedt onderdak aan volleybalclub Gilze, KBO Gilze, Stichting Tennispark Verhoven, Stichting Geel Blauw / Werkgroep KiaK, TTV De Batswingers, BC Gilze, het bewegingsonderwijs van KBS De Bolster, BS De Wildschut, Hockeyclub Gilze-Rijen, Judovereniging Gilze en KIOS. Ook de exploitant en mensen die in de buurt wonen zijn betrokken bij de voorbereidingen. 

Wat gaat er veranderen?

De gebruikers vinden het volgende belangrijk:

  • extra opberg- en kleedruimtes
  • verhogen en vergroten van de kleine sportruimten
  • zorgen van zicht op de zaal vanuit de horecaruimte
  • de uitstraling van het gebouw verbeteren.

Ook pakken we de buitenruimte aan. “Dit stellen we ook centraal in het programma van eisen dat we in overleg met de gebruikers gaan opstellen. Daarnaast geven we kandidaat-ontwerpers en
–aannemers mee, dat de sportactiviteiten zoveel mogelijk door kunnen gaan tijdens de werkzaamheden. Ook dit hebben de gebruikers duidelijk aangegeven.”, licht de wethouder toe.