Luiers en incontinentiemateriaal ook recyclebaar!

19 november 2019

Wist u dat ook in luiers en incontinentiemateriaal grondstoffen zitten die weer te gebruiken zijn?
Na recycling ontstaat biogas, biomassa en plastic. Lever luiers en incontinentiemateriaal daarom gratis in bij de speciale luiercontainers. Deze containers staan in elke kern. Let op: u gebruikt hiervoor de speciale luierzakken. De luiers mogen met de luierzakken in de luiercontainers. Op onze site (link naar site op de woorden onze site ziet u waar u de luierzakken kunt halen en waar de containers staan. Van afval naar grondstof!