Nieuwe woonvisie: doorstromend, duurzaam en divers

19 november 2019

Er is in de afgelopen jaren te weinig gebouwd in onze gemeente. De gemeente staat voor een inhaalslag. Verder ligt er een flinke opgave om de woningen die er nu zijn klaar te maken voor de toekomst. Dit staat in de woonvisie: Wonen in Gilze en Rijen; doorstromend, duurzaam en divers. 

125 tot 150 nieuwe woningen per jaar erbij

De woonvisie geeft voor elk dorp richting aan bestaande bouw en nieuwbouw. Zo spelen we in op woonbehoeften van nu en de toekomst. Er staan de komende jaren zo’n 125-150 nieuwe woningen per jaar gepland. Wethouder Sandra Diepstraten: “Het is goed wonen in Gilze en Rijen. Dit willen we graag zo houden en waar mogelijk versterken. In Hulten en Molenschot is vooral behoefte aan woningen voor starters. In Gilze en Rijen zien we dat er veel rijtjeshuizen zijn. Deze komen niet beschikbaar omdat de woningmarkt daar op slot zit. Veel inwoners willen iets anders, maar dat is er op dit moment niet. Daar moeten we meer en diverser bouwen voor doorstroming. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook naar nieuwe woonvormen”.

Maatwerk binnen onze gemeente

De wethouder vertelt ook: “De woonvisie geeft ook aan dat veel bestaande woningen nog niet klaar zijn voor de toekomst. Er zijn investeringen nodig om woningen te verduurzamen. Daarnaast vergrijst Nederland en blijven mensen langer zelfstandig wonen. Dat betekent meer aanpassingen aan huizen om dat mogelijk te maken.“ Dit is een uitdaging voor inwoners, Leystromen en voor ons. Veel huizen in onze gemeente zijn in het bezit van particulieren. Dat betekent veel maatwerk. Voor huurwoningen maken we ieder jaar afspraken met Leystromen over verdere verduurzaming. Dit leggen we vast in de prestatieafspraken.

Meer over het woningbouwprogramma in januari

De woonvisie is een basis op hoofdlijnen voor de komende jaren. Het is in december aan de gemeenteraad om de woonvisie vast te stellen. Op basis van de woonvisie maakt het college een uitvoeringsprogramma en een aanpassen van het woningbouwprogramma. Beide verwacht het college in januari 2020 te presenteren. Ook geeft het college dan aan waar de komende jaren woningen worden gebouwd en welke acties uit de woonvisie komen. Om de woonvisie te maken sprak de gemeente met inwoners, Leystromen, makelaars, bouwers en zorgpartijen. Ook is gekeken naar regionale en landelijke ontwikkelingen.