Onderzoek geeft aan: gemeente heeft doeltreffend armoedebeleid

25 november 2019

Burgemeester en wethouders hebben onderzoek laten doen naar het gemeentelijke armoedebeleid. Hoe pakt de gemeente de armoede aan? Doet de gemeente voldoende tegen armoede?
Belangrijkste conclusie is dat Gilze en Rijen een doeltreffend armoedebeleid heeft. De onderzoekers hebben voor dit onderzoek gesproken met de gemeentelijke professionals, maatschappelijke organisaties en inwoners. Zij zijn positief over het armoedebeleid van de gemeente Gilze en Rijen. Het onderzoek is uitgevoerd door Radar-advies. Dit adviesbureau is deskundig op gebied van het sociaal domein. 

Wat gaat goed?

Wethouder Ariane Zwarts over de uitkomsten van het onderzoek: “Uit het onderzoek komt de kracht van onze samenwerking met onze maatschappelijke partners naar voren. Samen willen we er voor zorgen dat mensen zo kort mogelijk in de knel komen. Uiteindelijk is ons doel om te voorkomen dat mensen met armoede te maken krijgen.” 

Wat kan beter?

Het onderzoek geeft ook aan waar de gemeente het nog beter kan doen voor deze groep inwoners. Bijvoorbeeld door op verschillende manieren te communiceren en de mensen op de hoogte te houden, omdat de doelgroep heel verschillend is. Ook bevelen de onderzoekers aan om meer in te zetten op monitoring en toezicht houden.
“We herkennen de aanbevelingen en daar gaan we mee aan de slag. Sterker, we zijn al begonnen met een verbeterprogramma dat zich richt op sturing en monitoring” aldus de wethouder. 

Hoe verder?

Het college biedt op 27 november de rapportage aan aan de raadscommissie Ruimte. Daarbij zit ook een toelichting waarin burgemeester en wethouders aangeven hoe ze de aanbevelingen oppakken.