Bewonerswerkgroep en gemeenten aan de slag met fietsvoorziening Gilze-Riel

13 december 2019

Het overleg tussen de gemeente Goirle, de gemeente Gilze en Rijen en de bewonerswerkgroep fietsvoorziening Gilze-Riel krijgt een vervolg. Dat is de uitkomst van het overleg van 9 december.
De werkgroep wil mee blijven denken met beide gemeenten over de aanleg van een vrijliggend fietspad. 

Volgende stappen voor de aanleg

Een vrijliggend fietspad is geen onderdeel van de rijbaan. De leden van de bewonerswerkgroep overleggen met de andere bewoners (aan de weg tussen Gilze en Riel) over het vervolg van de plannen en de inzet van de werkgroep. De gemeenten brengen tegelijk in kaart hoe zij in het bezit komen van het stuk grond dat nodig is voor de aanleg van het fietspad. De gemeente heeft de medewerking van grondeigenaren nodig om de fietsvoorziening aan te leggen. Begin 2020 is het volgende werkoverleg tussen de beide gemeenten en de bewonerswerkgroep. Wethouder Aletta van der Veen: “We hebben een goed en verhelderend gesprek gehad met de bewonerswerkgroep. Dit vormt de basis om samen met hen na te denken over het ontwerp en de aanleg van een veilige en vrijliggende fietsroute tussen Gilze en Riel. De gemeenten hebben hiervoor vooraf kaders gesteld, de werkgroep schaart zich nu achter deze uitgangspunten.”