Meetnet vliegbasis Gilze-Rijen in gebruik

19 december 2019

In 2018 beloofde staatssecretaris Visser dat er geluidsmetingen rond de vliegbasis Gilze-Rijen moeten komen. Dit geeft mensen die in de buurt van de vliegbasis wonen inzicht in de hoeveelheid geluid.

Waar wordt er gemeten?

Defensie vormde samen met inwoners een projectgroep (audit-commissie) om het meetnet rond de vliegbasis Gilze-Rijen te ontwikkelen. Het meetnet is sinds half december in gebruik. Op acht locaties

rond de vliegbasis is een meetinstallatie ingericht. Een negende locatie met een mobiel meetpunt wordt binnenkort ook ingezet. Dit betekent dat het werkelijke geluid op die negen punten gemeten en opgeslagen wordt. De metingen en vliegbewegingen zijn 24 uur per dag te volgen op een speciale website.

Hoe worden de metingen opgeslagen?

De volgende stap is er rapportages komen van het gemeten geluid. De projectgroep beoordeelt die en de rapportages worden besproken in de COVM-vergaderingen*. De projectgroep deelt haar conclusies in berichten, bijvoorbeeld via social media. Het adviesbureau DGMR ondersteunt de projectgroep hierin.

*COVM: Commissie Overleg & Voorlichting Milieu is een adviescommissie van de minister van Defensie

Hoe kan ik de resultaten zien?

Wilt u op de hoogte blijven van de rapportages en conclusies van de projectgroep? Stuur dan een e-mail naar suggestiesmeetnetgilzerijen@gmail.com. De projectgroep (audit-commissie) vertelt u dan over de ontwikkelingen. Ook met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij dit mailadres.