Woonvisie bepaald en prestatieafspraken gemaakt

17 december 2019

De gemeenteraad heeft de woonvisie ‘Wonen in Gilze en Rijen; doorstromend, duurzaam en divers’ bepaald. De woonvisie geeft voor elk dorp richting aan bestaande bouw en nieuwbouw, om zo in te spelen op de huidige en toekomstige woonbehoeften. Ook heeft de gemeente prestatieafspraken gemaakt met Leystromen.

Aan de slag

Op basis van de woonvisie maakt het college een uitvoeringsprogramma en vernieuwt ze het woningbouwprogramma. Beide presenteert het college in januari 2020. Ze geeft aan waar de komende jaren woningen worden gebouwd en welke acties voortkomen uit de woonvisie. Wethouder Sandra Diepstraten: “Per dorp is de woonbehoefte anders. In het uitvoeringsprogramma maken we concreet wat we in ieder dorp gaan doen. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook naar nieuwe woonvormen, omdat ook hier meer en meer behoefte aan is.”

Samenwerking met Leystromen