Groot onderhoud aan bomen in de Veenstraat in Molenschot

17 januari 2020

De Veenstraat in Molenschot is een karakteristieke laan met ongeveer 250 bomen en verbindt Molenschot met de provinciale weg N282. Helaas zijn veel bomen in een slechte conditie en zorgt wortelopdruk voor gevaarlijke situaties. Bomen verdringen elkaars leefruimte.  Er moet iets gebeuren. Groot onderhoud is noodzakelijk. We hebben een aanpak gemaakt voor een veilige laanstructuur met gezonde bomen in de komende decennia. De aanpak hebben we voorgelegd aan inwoners van Molenschot.                                 

Wat gaat er gebeuren?

Voor de aanpak lagen twee varianten op tafel. 69 bomen hebben zo’n slechte conditie, waardoor we ze vanuit gezondheid of onherstelbare schade door wortelopdruk moeten kappen. Uiteindelijk is gekozen voor de aanpak om de laanstructuur te behouden met de hoogste levensverwachting voor de bomen. Onvermijdelijk is het dan om 104 bomen te kappen. Dit heeft te maken met de beschikbare groeiruimte per boom.

Wat blijft er behouden?

Wethouder Aletta van der Veen: “Door de bomenlaan te dunnen, krijgen de bomen die blijven staan meer water en voedingsstoffen. De laan als geheel krijgt daarmee een hogere toekomstverwachting. Door de bomen zoveel mogelijk om en om te kappen, blijft het historische laanbeeld behouden. De overige bomen krijgen een onderhoudsbeurt, waarbij dode takken verwijderd worden.”

Komen er ook nieuwe bomen?

Voor de kap van 84 bomen wegens onderhoud is goedkeuring nodig van de provincie Noord-Brabant. De kap van de overige 20 bomen is vergunningsplichtig. De gemeente plant elders in de gemeente 20 nieuwe bomen voor de bomen waarvoor een kapvergunning wordt aangevraagd.