Nieuw woningbouwplan voor negen woningen aan Van Oldenbarneveldtlaan 10 Rijen

21 januari 2020

Woonstichting Leystromen, de gemeente en een werkgroep van omwonenden hebben samen gewerkt aan een nieuw bouwplan voor de locatie van de voormalige Marechausseekazerne aan de Van Oldenbarneveldtlaan in Rijen. Het resultaat is een plan dat bestaat uit negen woningen. Het vorige plan telde nog dertien woningen.

“Behoud van groen en ruimte staat centraal in het plan. Het plan is in goed overleg tot stand gekomen. Ik dank Leystromen en de werkgroep voor de samenwerking in de afgelopen periode. Ik leg het plan namens ons allemaal graag voor aan de gemeenteraad, die met een motie opdracht gaf met elkaar in gesprek te gaan over het plan.” vertelt wethouder Ariane Zwarts.

Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met het aangepaste bouwplan. Om het bouwplan mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. In het najaar verwacht het college deze voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad.