Raadsvoorstel: versneld nieuwe kunstgrasvelden op Sportpark Vijf Eiken in Rijen

20 januari 2020

Vier kunstgrasvelden op sportpark Vijf Eiken in Rijen moeten binnen nu en twee jaar vervangen worden. Het college vraagt de gemeenteraad om hiervoor geld beschikbaar te stellen. Het is de bedoeling de velden tijdens de zomerstop te vervangen. De twee hockeykunstgrasvelden worden dan deze zomer tijdens de zomerstop vervangen. Het voorstel is om de nieuwe voetbalkunstgrasvelden in de zomerstop van 2021 aan te leggen.

Waarom eerder vervangen?

“We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen sporten en bewegen. Sportpark Vijf Eiken speelt hierin een belangrijke rol. Als we nu niets doen, is de kans aanwezig dat de bonden de velden afkeuren. Daarom stellen we de gemeenteraad voor om de vier kunstgrasvelden versneld te vervangen”, aldus wethouder David Vermorken (sport).

Hockeyvereniging krijgt watervelden

Het is de bedoeling dat de hockeyvereniging watervelden krijgt. Veel hockeyverenigingen spelen op deze velden. Nu speelt de vereniging nog op semi-watervelden. Het is de bedoeling dat de velden met regenwater nat te houden. Er ligt al een opvangsyteem (Wadi) voor regenwater op het sportpark. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de vervanging, onderzoekt de gemeente of het mogelijk is het opvangsysteem te gebruiken om de velden nat te houden. “Hiermee zetten we dan een nieuwe stap om het sportpark te verduurzamen”, vertelt wethouder Vermorken.

Voetbalvelden in 2021

De voetbalvelden zijn nog goed genoeg om anderhalf seizoen te gebruiken. Om de vervanging van kunstgrasvelden te spreiden, vindt de vervanging van deze velden in 2021 plaats. Een groot deel van het infillmateriaal wordt daarbij hergebruikt. “Langs de hekwerken van de voetbalvelden plaatsen we hogere kantplanken om te zorgen dat het infillmateriaal niet gaat uitspoelen in de grond of het gras naast de velden. Ook kijken we of alle voorzieningen op en rond de hockeyvelden en voetbalvelden nog voldoen; waar nodig pakken we die ook aan tijdens de vervanging van de velden”, licht wethouder Vermorken toe.

Recycling oude velden gegarandeerd

Een eis is dat de oude kunstgrasmatten op een duurzame en recyclebare manier worden afgevoerd. Hiervoor vraagt de gemeente een goedgekeurd certificaat aan de aannemer.