Vanaf 2020 kunnen inwoners melding doen van verwarde buurtbewoner of familielid

03 januari 2020

Op 1 januari 2020 gaat een nieuwe wet over verplichte geestelijke gezondheidszorg in, de Wvggz. Deze wet geldt voor mensen die door een psychische aandoening een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. Soms is het dan nodig dat zij verplicht hulp krijgen. De Wvggz regelt dit. Nieuw is dat inwoners zelf een melding kunnen doen als zij denken dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft. Inwoners van de gemeente Gilze en Rijen kunnen die melding doen bij het Crisis Interventie Team (CIT).

Crisis Interventie Team

Crisis Interventie Team (CIT) biedt 24 uur per dag hulp bij crisissituaties en bij verward gedrag. Het CIT bestaat uit professionals van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGZ Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Samen hebben ze alle deskundigheid in huis om een goede beoordeling van de situatie te maken. Het CIT is dag en nacht bereikbaar via 0800-8013. Is er acute dreiging? Bel dan 112. Uiteraard kunnen inwoners hun zorgen ook altijd bespreken met de huisarts, een medewerker van de Toegang, of een andere professional die voor hen vertrouwd is.

Meer informatie:

Wilt u meer weten hierover? Kijk dan op www.gilzerijen.nl/crisisinterventieteam.html