Woningbouwplan Boskamer in Rijen: dertig nieuwe woningen in het groen

27 januari 2020

Voor de nieuwbouwwijk Vliegende Vennen Noord Oost zijn vergevorderde plannen om dertig nieuwe woningen te bouwen. Het gaat om twaalf patio woningen, twaalf twee-onder-een-kapwoningen en zes vrijstaande woningen. Rondom de nieuwe woningen komt een groenstrook. Daarin blijven de bestaande bomen behouden. Deze krijgen een beschermde status. Dit is beschreven in het bestemmingsplan “Boskamer Vliegende Vennen Noord Oost”. Het college vraagt de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.

“Dit plan sluit aan op de gemeentelijke woonvisie en draagt bij aan de doorstroming op de woningmarkt. We hebben met de projectontwikkelaar afgesproken om de monumentale bomen in het gebied te behouden. Deze maken straks onderdeel uit van de groene rand rondom deze nieuwe buurt in Rijen. Dit versterkt het duurzame karakter van wijk Vliegende Vennen Noord Oost”, licht wethouder Sandra Diepstraten (wonen) toe.

De raadscommissie Ruimte bespreekt op 28 januari het bestemmingsplan. De gemeenteraad vergadert op 17 februari 2020 over het bestemmingsplan. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, start het bouwrijp maken van de gronden. De woningen komen in het gebied ten noorden van Kindcentrum De Kring en ten westen van sportcomplex Den Butter in Rijen.