Defensie komt tegemoet aan bezwaren voorgenomen luchthavenbesluit Gilze-Rijen

13 februari 2020

Staatssecretaris Barbara Visser was op woensdag 12 februari bij verschillende bewoners in de omgeving van vliegbasis Gilze-Rijen op bezoek. Ze deed dit mede op uitnodiging van wethouder Sandra Diepstraten omdat er veel weerstand is tegen het voorgenomen luchthavenbesluit. Dat moet militair vliegverkeer meer ruimte bieden. In het bestuurlijk overleg liet de staatssecretaris weten aan een aantal bezwaren van bewoners en bestuurders tegemoet te willen komen.

Wethouder Sandra Diepstraten is blij dat Defensie tegemoet komt aan een aantal bezwaren uit de ruim 800 ingediende zienswijzen: “het voorstel van de staatssecretaris komt tegemoet aan onze twee kernpunten. De eerste is loslaten van de reserveveldfunctie, zodat woningbouw in Molenschot en Hulten mogelijk wordt. De tweede is geen geluidscontouren over de noordzijde van Gilze en de zuidzijde van Rijen, in het belang van de leefbaarheid in al onze dorpen. Laat dit de start zijn van een oprechte dialoog over het nieuwe luchthavenbesluit.”

Op de site van het Ministerie van Defensie leest u meer over de bezwaren waar Defensie aan tegemoet wil komen:http://bit.ly/38oahyb.