Overlast voorkomen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

14 februari 2020

Parkeeroverlast, stank- en geluidsoverlast en overlast van jeugd op straat staan in de top drie van overlastmeldingen van onze gemeente. Daarnaast blijft overlast door hondenpoep ook een melding we regelmatig binnenkrijgen. Samen kunnen we overlast voorkomen.

Wat kunt u zelf doen?

Zoveel mogelijk rekening houden met elkaar en overlast bespreekbaar maken als buurtgenoten, zijn twee dingen die u zelf kunt doen. Een voorbeeld is parkeeroverlast.

We weten dat er in wijken vaak geparkeerd wordt op het trottoir of op locaties waar het “eigenlijk” niet mag. Er is vaak te weinig plaats voor het aantal voertuigen.

Wat doet de gemeente?

Als u er niet uit komt met uw buurtgenoten, neem dan contact op met de gemeente. Wij kunnen dan meedenken over eventuele andere oplossingen.

Hoe meldt u overlast?

Dit kan via de BuitenBeterapp, de Meldbox, het klantencontactcentrum van de gemeente (telefoonnummer 14 013), Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of onze website en facebookpagina

Voorbeelden meldingen parkeeroverlast:

 • Er wordt vaak asociaal geparkeerd
 • Men parkeert op plaatsen waar dit niet mag. (gele ondoorbroken streep, op het trottoir, op invalidenparkeerplaatsen zonder vergunning, bij de winkels van het winkelcentrum terwijl daar een parkeerverbod geldt)

Voorbeelden meldingen stank en geluidsoverlast in combinatie met afval:

 • Afval wordt ingezameld in de achtertuin en niet aangeboden op de ophaalmomenten
 • Overlast van ongedierte dat afkomt op het afval
 • Daarnaast wordt het afval ook verkeerd aangeboden
 • Geluidsoverlast
 • Stankoverlast van het verkeerd ingezamelde afval

Voorbeelden meldingen jeugdoverlast:

 • Baldadige jeugd in het winkelcentrum
 • Overlast van afval door jeugd
 • Geluidsoverlast door jeugd
 • Vernielingen gepleegd door jeugd