Stand van zaken Centrumplan Gilze

17 april 2019

Sinds de informatiebijeenkomst van november is het even stil geweest rond het Centrumplan Gilze. Dat betekent niet dat wij en ontwikkelaar Alphons Coolen stilzaten. Daarom delen we graag de laatste stand van zaken en vertellen we hoe het vanaf hier verder gaat.

Kwalitatieve keuzes voor ontwerp

Sinds oktober zijn we met ontwikkelaar Alphons Coolen bezig met de uitwerking van het ontwerp voor het Centrumplan Gilze. Tijdens de informatiebijeenkomst in november lieten we het ontwerp tot dan toe zien. Ook kregen we suggesties die we meenamen in de verdere uitwerking.

Het is de bedoeling dat het definitieve ontwerp uiterlijk eind 2019 klaar is. We komen steeds dichter bij een realiseerbaar plan. Zoals in ieder ontwerpproces lopen we uiteraard ook tegen zaken aan waarin we kwalitatieve keuzes moeten maken. Deze openstaande vraagstukken vindt u terug op de projectpagina.

De afwegingen vragen nog het nodige teken- en rekenwerk. Wij verwachten de uitkomsten daarvan na de zomer via een informatiebijeenkomst met iedereen te delen. In de tussentijd gaan we op zoek naar een plan met een goede balans tussen kwaliteit en financiƫle haalbaarheid.

Voorbereidende werkzaamheden

Om straks zo snel mogelijk met de realisatie van het Centrumplan Gilze te beginnen, starten we nu met de voorbereidingen voor de sloop van de oude gebouwen. Uit het verkennend onderzoek blijkt dat er een kans is op aanwezigheid van vleermuizen en huismussen. Deze diersoorten zijn beschermd. Daarom komt er een onderzoek tussen mei en september van dit jaar. Als er vleermuizen blijken te zijn, dan nemen we maatregelen om de vleermuizen te verhuizen. Voor de zekerheid hebben we alvast vleermuiskasten opgehangen in de omgeving van de te slopen gebouwen. We hopen daarmee te voorkomen dat vleermuizen zich gaan nestelen in de gebouwen.

In het gebied is veel uitgroei van takken en struiken. Dit kan dieren aantrekken en dat is natuurlijk niet wenselijk voor de sloop. Daarom willen we dit waar mogelijk verwijderen. We vragen een omgevingsvergunning aan, als er bomen tussen zitten die alleen met een vergunning kunnen worden gekapt.

Naast het faunaonderzoek (naar vleermuizen en huismussen), doen we ook bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet gesprongen explosieven.

Vragen en antwoorden

Meer weten over het Centrumplan Gilze? Bekijk hier dan de veel gestelde vragen en antwoorden.