Meer bloeiende bloemen en struiken, goed voor de natuur

11 juni 2024

Hebt u het al gezien? Al die mooie bloeiende bloemen en struiken in onze gemeente.

Vogels en insecten worden er blij van en wij ook!

Afgelopen winter en voorjaar plantten we op maar liefst 20 plekken in de gemeente nieuwe struiken, bomen en bloembollen.  Ook zaaiden we kruiden die prachtig bloeien. Dit doen we niet alleen om het openbaar groen te verbeteren. Door veel af te wisselen met soorten beplanting helpen we ook de natuur. Vogels en insecten vinden zo makkelijker voedsel en een schuilplaats. Richten we een wijk of straat opnieuw in dan zorgen we ook voor afwisseling in de soorten beplanting. Bovendien krijgen sommige bloemen de kans om te groeien doordat we minder vaak maaien.

Ook komend jaar vernieuwen en verbeteren we het groen op een aantal plekken. Samen maken we de gemeente groener en mooier.