Uitnodiging omwonenden informatiebijeenkomst afspraken vliegbasis Gilze-Rijen

4 juli 2024

Kom naar de bewonersavond: welke afspraken zijn gemaakt om de overlast vliegbasis Gilze-Rijen te beperken?

In 2018 stonden omgeving en vliegbasis lijnrecht tegenover elkaar. Er was er veel verzet tegen het luchthavenbesluit voor vliegbasis Gilze-Rijen. Na een toezegging van de staatssecretaris in 2020 gingen omwonenden, Defensie en de gemeente met elkaar in overleg over een gedragen luchthavenbesluit. We vonden elkaar over onderwerpen als overlast, aantallen vliegbewegingen, geluid en omgevingskwaliteit. We blijven in gesprek met elkaar over de uitkomsten en evalueren die in 2028. Zo onderhouden we direct ook de nieuwe, unieke relatie die is ontstaan tussen vliegbasis Gilze-Rijen en onze gemeente. Daar zijn we trots op en dat willen we graag met u delen.

Bewonersbijeenkomst

Wilt u meer weten over de activiteiten op, van en naar vliegbasis Gilze-Rijen? Bent u benieuwd naar de uitkomsten van het overleg en de maatregelen waarover is gesproken? Wilt u meer weten over de manier van werken op de vliegbasis?

Kom dan naar een van de bewonersbijeenkomsten. Er is in iedere dorpskern een bijeenkomst. Wees welkom om bij 1 van deze bijeenkomsten aan te sluiten.

Wanneer

Dinsdag 27 augustus 2024 – De Molenwiek in Molenschot – aanvang 19.30 uur

Woensdag 28 augustus 2024 – De Schakel in Gilze – aanvang 19.30 uur

Donderdag 29 augustus 2024 – De Boodschap in Rijen – aanvang 19.30 uur

Vrijdag 30 augustus 2024 – The Chump in Hulten – aanvang 19.30 uur

Programma

19.30 uur       Onder leiding van dagvoorzitter Richard Engelfriet gaan Walter de
                    Vet (namens de omwonendendelegatie), commodore Pier
                    Schipmölder en burgemeester Derk Alssema in op de rol van de
                    bewonersdelegatie, het resultaat en de vervolgstappen.
                    Uiteraard heeft u alle gelegenheid om vragen te stellen.

20.30 uur       Na een korte pauze vertelt vlieger Guusje van Vuure meer over
                    vliegoperaties

21.15 uur       Op de informatieavond heeft u gelegenheid om na te praten met
                    direct betrokkenen en met hen te kijken naar de genomen
                    maatregelen en het vlieggebied rond vliegbasis Gilze-Rijen

22.00 uur       Einde bijeenkomst