Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. U krijgt met deze wet te maken als u iets wilt veranderen in en rondom de plek waarin u woont, werkt en leeft. Meer informatie over de Omgevingswet vindt u in het digitale Omgevingsloket.

Goed om te weten

  • Bij plannen zoals bijvoorbeeld het (ver)bouwen van uw huis, kappen van een boom of het plaatsen van een loods naast uw bedrijfspand, krijgt u te maken met de Omgevingswet.
  • De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin u woont, leeft en werkt.
  • Controleer of u voor uw plan een vergunning nodig heeft met een vergunningcheck in het digitale Omgevingsloket: 1 loket waarin u alle informatie vindt die u nodig heeft.
  • Wilt u zeker weten dat uw plan uitvoerbaar is? Vraag dan een vooroverleg met de gemeente aan. In dit overleg kijken we samen naar uw plan en krijgt u advies over de stappen die u moet nemen.
  • In de Omgevingswet verdwijnen bestemmingsplannen. Daarvoor in de plaats komt het omgevingsplan met informatie over (ver)bouwen in Gilze en Rijen.
  • De Omgevingswet wil dat u snel weet of u aan de slag kunt met uw plannen. Binnen 8 weken na de aanvraag hoort u of u de vergunning krijgt. Bij uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer uw aanvraag niet compleet is of het gaat om een groot project, kan het krijgen van een besluit maximaal 6 weken langer duren.

Meedenken en meedoen

De Omgevingswet zorgt dat u eerder betrokken wordt bij nieuwe plannen in uw buurt. Dit meedenken, meepraten of meedoen noemen we participatie. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op de website van de Rijksoverheid. Hier staat informatie voor inwoners en bedrijven.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de Omgevingswet kunt u contact opnemen met ons.