De Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de Rijksoverheid de regels die nu gelden in de leefomgeving makkelijker maken. Zo wil de overheid een goede balans tussen het beschermen en het benutten van onze leefomgeving. Met de Omgevingswet ziet u straks in één oogopslag welke regels in uw omgeving gelden. De Omgevingswet voegt 26 wetten samen in één wet, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 44 en 75 ministeriële regelingen naar één Omgevingsregeling.

Eén loket

Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket (Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)). Dat maakt het makkelijker om een vergunning aan te vragen. Daarnaast heeft u sneller een inzicht over welke regelgeving wanneer van toepassing is.

Geen bestemmingsplannen maar één omgevingsplan

Zodra de Omgevingswet van kracht is, kennen we geen bestemmingsplannen meer. Daarvoor in de plaats komt één omgevingsplan dat het totale grondgebied van de gemeente omvat. Alle huidige bestemmingsplannen gaan op in het omgevingsplan. De procedure voor wijziging van het omgevingsplan vervangt dan de procedure voor herziening van een bestemmingsplan.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de omgevingswet? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid of Aan de slag met de Omgevingswet.