Ondersteuning bij zorgvragen

Als u ondersteuning nodig heeft, zijn er verschillende organisaties die u kunnen helpen bij het vinden van de juiste hulp.

Dorpsteam

Het dorpsteam geeft informatie, advies en ondersteuning bij zorgvragen. Misschien kan het dorpsteam iets voor u betekenen.

Cliëntondersteuning

Wilt u hulp bij het regelen van uw zorg en gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente? Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en helpt u met informatie, advies en ondersteuning.

Informatie over lokale cliëntondersteuning vindt u bij:

  • Vrijwillige cliëntondersteuning bij het aanvragen van een Wmo voorziening in Gilze en Rijen: klik hier.
  • MEE West Brabant: klik hier.

Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s)

De samenwerkende seniorenverenigingen in onze gemeente hebben vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) opgeleid. Zij zijn beschikbaar als vraagbaak en tussenpersoon voor informatie over zorg en welzijn, nalatenschap, woningaanpassing, invullen van formulieren en hulp bij administratie. Daarnaast zijn er speciaal opgeleide belastinginvullers, die u kunnen helpen bij belastingaangifte.

Wilt u meer weten over VOA’s? Neem dan contact op met de Cees Willemen (0161-451968) of Sylvia Raaijmakers (06-24544071). 
Wilt u hulp bij belastingaangifte? Neem dan contact op met Cees Willemen (0161-451968) of Henny van Oosterhout (06-81884406).