Openbare laadpalen elektrische auto

We streven ernaar om te zorgen dat iedereen kan laden, ook als u geen ruimte hebt voor een laadpunt op eigen terrein. Hiervoor plaatst Vattenfall in onze gemeente 27 laadpalen in de openbare ruimte. Dat gebeurt in twee fases.

Acht laadpalen in voorjaar 2022

Vorig jaar hebben we acht locaties vastgesteld voor acht laadpalen in Rijen. Vattenfall plaatst deze laadpalen in het voorjaar. Het gaat om laadpalen in de Sporkt, Breebroek, Bongelakker, Doornbos, Walkvat, Van Hallstraat, Jurriaen Andriessenstraat en bij het sportcomplex Den Butter.

De precieze locaties zijn:

  • in de Sporkt op de parkeerplaatsen tegenover huisnummer 1-3;
  • in de Breebroek op de parkeerplaatsen tegenover huisnummer 2-4;
  • in de Bongelakker op de parkeerplaatsen naast Zaaren 110;
  • in de Doornbos op de parkeerplaatsen bij huisnummer 115;
  • in de Van Hallstraat op de rijbaan tegenover huisnummer 21;
  • op de parallelweg Julianastraat (Jurriaen Andriessenstraat) op de parkeerplaatsen bij het Goudsmit Hoff;
  • op het Walkvat bij het Wagemakerspad;
  • op het parkeerterrein bij het sportcomplex Den Butter.

Denk mee over nieuwe plaatsen voor openbare oplaadpalen bij u in de buurt!

We zijn gestart met de tweede fase. U kunt nu meedenken over de locaties van de 19 nieuwe openbare oplaadpalen.

Hoe kunt u meedenken?

Via een interactieve kaart kunt u precies zien waar de locaties zijn voor nieuwe laadpalen die we op het oog hebben. Deze zijn aangegeven met groene stippen. U kunt op de kaart een stip aanklikken en uw reactie geven waarom dit wel of niet een goede locatie is. Ook kunt u alternatieve locaties aanwijzen. Een laadpaal heeft twee aansluitingen. Per laadpunt zijn dus twee parkeerplaatsen nodig.

Wanneer kunt u reageren?

U kunt de kaart vanaf woensdag 23 maart bekijken. U kunt tot 20 april reageren. Op de kaart staat uitgelegd hoe het werkt.

Bekijk de kaart.

Wanneer zijn de locaties definitief?

Wij verzamelen alle reacties en maken dan een keuze voor de meest geschikte plaatsen. Zodra de definitieve locaties bekend zijn, reserveren we daar de parkeerplaatsen waar u straks uw elektrische auto kunt opladen, met een verkeersbesluit. Dit duurt nog even. Tegen die tijd informeren wij u daarover. Bent u het dan niet eens met het verkeersbesluit dan kunt u bezwaar indienen. Hieronder ziet u hoe het werkt.

We wijzen parkeerplaatsen aan door een verkeersbesluit te nemen

Een laadpaal heeft twee aansluitingen. Per laadpunt zijn twee parkeerplaatsen nodig. De parkeerplaatsen waar u straks uw elektrische auto kunt opladen, willen we nu al reserveren.

Dat doen we met een verkeersbesluit. Het verkeersbesluit ligt zes weken ter inzage. Bent u het niet eens met het verkeersbesluit dan kunt u een bezwaar indienen. Komen er geen bezwaren bij ons binnen dan is het besluit na zes weken definitief. Vattenfall bekijkt daarna wanneer ze de laadpalen plaatsen. Zolang er nog geen laadpaal is, blijven de parkeerplaatsen voor iedereen beschikbaar. Het verkeersbesluit vindt u tegen die tijd op www.officielebekendmakingen.nl. Uiteraard communiceren wij hier dan over.

Antwoorden op veel gestelde vragen

Waarom al die laadpalen?

Naar schatting rijden er in 2030 zo'n 1,9 miljoen elektrische auto's op de Nederlandse wegen. Om al deze auto’s van elektriciteit te voorzien, zijn dan zo'n 1,7 miljoen laadpalen nodig. Om dat aantal te halen zullen er iedere dag ruim 100 geplaatst moeten worden.

We weten dat de druk op de publieke laadpalen groot is. Waar een aantal jaar geleden nog voor iedere elektrische auto een openbare laadpaal beschikbaar was, moest in 2021 iedere laadpaal al gedeeld worden met 4,6 auto's.

Door deze scheefgroei is het voor mensen met een elektrische auto steeds lastiger om goed bereikbare en beschikbare openbare laadpalen te vinden. Door nu al meerdere laadpalen  te plaatsen, maken we als gemeente een inhaalslag  en zijn we beter voorbereid op de groei van elektrische vervoer de komende tijd.

Waarom komen er niet meteen meer laadpalen in de openbare ruimte?

We willen graag met het aantal laadpalen meegroeien met het toenemend aantal elektrische voertuigen. We verwachten dat in 2050 vrijwel elke auto in onze gemeente elektrisch is 

Toch is het niet zo simpel. Nederland heeft weliswaar een goed ontwikkeld netwerk van laadpalen, maar dit netwerk moet wel blijven meegroeien, zodat er ook voldoende laadpalen blijven nu het aantal elektrische auto’s toeneemt. Ook moeten we verstandig omgaan met de beschikbare parkeerplaatsen en de parkeerdruk. We proberen steeds een balans te vinden waarbij elektrische voertuigen kunnen blijven laden en andere voertuigen kunnen blijven parkeren in de openbare ruimte.

Hoe werkt een laadpaal in de openbare ruimte?

De werking van een laadpaal kan in details verschillen, maar meestal wordt eerst de auto verbonden met de laadpaal door de laadkabel in te pluggen. Daarna meld je je met de laadpas aan bij de laadpaal en begint laden. De kosten worden automatisch van uw rekening afgeschreven.

Waarom geen inductieladen of laden vanuit een lantaarnpaal?

Een elektrische laadpaal werkt op dit moment het beste, voldoet aan technische, kwaliteits- en veiligheidseisen en is gebruiksvriendelijk. Inductieladen is nog duur en kent een hoger energieverlies dan bij bekabeld laden. Deze techniek staat nog in de kinderschoenen.

Laden vanuit een lantaarnpaal heeft verschillende nadelen: ze geven bijvoorbeeld overdag geen stroom  Toch zijn er bedrijven die verlichting en laden gecombineerd aanbieden, maar dit is op dit moment nog duur en nog niet ver genoeg ontwikkeld.

Komt een ander voertuig zoals een scooter of elektrische fiets ook in aanmerking voor een laadpaal?

Nee, een scooter of fiets kan aan een ‘gewoon’ stopcontact laden.

Wat is een interactieve kaart?

Een interactieve plan- en prognosekaart geeft een overzichtelijk beeld van de bestaande en geplande laadpalen in onze gemeente. Daar ziet u welke laadplekken er nu al zijn en welke er nog bijkomen. U kunt uw mening geven over een beoogde plek, wellicht bij u in de buurt. Ook kunt u in de kaart een suggestie geven voor een andere plek. Op deze manier kan iedereen meedenken over de beste plaatsen en kunnen we samen een doordachte keuze maken.

De plekken die wij voorstellen zijn gebaseerd  op verwachtingen. Denk hierbij aan gegevens over de verwachte laadbehoefte, spreiding van de laadpalen, parkeerdruk, mogelijkheden voor bekabeling, zichtbaarheid en bereikbaarheid.

Komen er extra parkeervakken voor brandstofauto’s?

Nee, er komen geen extra parkeerplaatsen bij voor auto’s op brandstof. We gaan ervan uit dat de elektrische auto de brandstofauto vervangt. Elektrisch rijden heeft de toekomst, omdat elektrisch rijden een stuk schoner is dan rijden op benzine of diesel. Om het groeiende aantal elektrische auto’s op te kunnen laden, zijn er laadpalen nodig. Als er bij die laadpalen brandstofauto’s staan, kunnen elektrische auto’s daar niet laden. Dat is zonde.

Waarom duurt het zo lang voordat een laadpaal wordt geplaatst?

Er zijn veel partijen betrokken bij de plaatsing van een laadpaal: de gemeente, de netbeheerder, de laadpaal-exploitant en de aannemer/installateur. Wij als gemeente zoeken een goede plaats. Daarbij moeten we rekening houden met zaken als aanrijdbeveiliging, het onderhoud aan de laadpaal, de hulpdiensten die geen hinder mogen ondervinden en bezwaren van omwonenden. De netbeheerder is nodig om alle kabels en leidingen in de grond te checken. Zo ligt niet overal  een juiste stroomvoorziening voor een laadpaal. De aangewezen plek zetten we af en voorzien we van de juiste verkeersborden. Een geschikte monteur moet ruimte hebben om de laadpaal te plaatsen. Dit kost tijd.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een voorgestelde laadlocatie?

Via de interactieve kaart kunt u aangeven of u het eens bent met een voorgestelde laadplaats, maar ook een suggestie met toelichting geven voor een volgens u betere locatie. Wij verzamelen alle reacties en maken dan een keuze voor de meeste geschikte plek. Bent u het echt niet eens met een locatie voor een laadpaal, dan kunt u nog altijd bezwaar maken op het verkeersbesluit.