Aangifte van overlijden

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente van overlijden. Bijna altijd regelt de uitvaartverzorger dit. Deze zorgt ook voor de benodigde documenten bij de aangifte. Een verklaring over erfrecht en nalatenschap regelt u bij de notaris.

Een overlijdensaangifte doet de uitvaartondernemer online. U heeft hiervoor eHerkenning nodig.

Aangifte van overlijden doorgeven

Als nabestaande hebt u veel te regelen na het overlijden van een familielid. Zo moet u overige familieleden en de huisarts hiervan op de hoogte stellen en eventueel een uitvaartonderneming inschakelen. Ook moet de gemeente een aangifte van overlijden ontvangen. Aangifte van overlijden gebeurt in de gemeente van overlijden. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte. In geval u zelf de aangifte van overlijden wilt doen, neemt u zo snel mogelijk contact op met de gemeente van overlijden. Een overledene moet binnen 6 werkdagen na het overlijden worden begraven of gecremeerd, maar dit mag niet binnen 36 uur na het overlijden (art 16 Wlb). Voor het begraven of cremeren is een ‘Verlof tot begraven/cremeren’ nodig.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over wat u moet doen wanneer iemand in het buitenland overlijdt.

Kosten

De aangifte van overlijden kost niets. Het uittreksel uit de overlijdensakte kost € 13,80.

Een verklaring over erfrecht en nalatenschap regelt u bij de notaris.

Aangifte overlijden uitvaartondernemer

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van een overlijden in Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen. Dit doet u met eHerkenning. Wij sturen u dan een ‘Verlof tot begraven/cremeren’ en een uittreksel uit de overlijdensakte toe.

Afhandeling online aangifte overlijden

Binnen 2 werkdagen krijgt u van ons per e-mail een ‘Verlof tot begraven/cremeren’ en een uittreksel uit de overlijdensakte. Deze documenten sturen wij tegelijkertijd ook naar uw postadres. Voor het doen van de aangifte heeft u een overlijdensverklaring van de arts nodig. Zorg ervoor dat u deze digitaal bij de hand heeft.

Kosten overlijdensakte

U betaalt 13,80 euro voor een uittreksel uit de overlijdensakte. Deze kosten betaalt u direct online.

De envelop met doodsoorzaak voor het CBS stuurt u op naar de gemeente of geeft u zo snel mogelijk af op het gemeentekantoor.

Aangifte overlijden in persoon

Overlijdensaangifte kunt u ook doen aan de balie in het gemeentehuis. U moet hiervoor wel een afspraak maken.  U moet een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien. Voor het doen van de aangifte heeft u een overlijdensverklaring van de arts nodig en de envelop doodsoorzaak voor het CBS. U betaalt per pin of contant de kosten voor het uittreksel uit de overlijdensakte en krijgt de benodigde documenten direct mee.

Voor het maken van een afspraak voor de aangifte overlijden aan de balie belt u met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0161.