Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Parkeren

In de gemeente Gilze en Rijen kunt u gratis parkeren. In sommige zones in Rijen en Gilze gebruikt u de blauwe schijf. Alleen in de Mgr. Schaepmanstraat in Rijen zijn een aantal parkeervakken aangewezen voor vergunninghouders.

Parkeervergunning

Het is in de gemeente Gilze en Rijen beperkt mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen. Alleen personen die wonen in de Mgr. Schaepmanstraat 43-67 komen in aanmerking voor een parkeervergunning. Daar zijn een aantal parkeervakken aangewezen voor vergunninghouders. U kunt een parkeervergunning aanvragen met het formulier aanvraag parkeervergunning Mgr. Schaepmanstraat (PDF, 31 kb) .