Promotie

Voor het maken van promotie voor uw activiteit heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld bij het plaatsen van reclameborden of bij het gebruik van een geluidswagen.

Reclame-uitingen plaatsen

Wilt u een reclamebord bevestigen aan een pand, dan hebt u misschien een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor reclame op muren. Op deze plaatsen kan het tevens gaan om openbare reclame-uitingen, zoals tekeningen en opschriften voor politieke, culturele of sportactiviteiten.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Voor overige reclame (zoals langs de weg) is de APV van toepassing. Daarnaast zijn er aanvullende beleidsregels gesteld. In principe geldt dat er, met uitzondering Abri’s en trotters voor verkiezingen, alleen reclame gemaakt mag worden op de vaste reclamezuilen.

Informatie op reclamezuilen plaatsen

Wilt u reclame maken op de reclamezuilen in Gilze en Rijen? Neemt u dan contact op met aanbieder Robin Best BV.

Lokale niet-commerciële adverteerders alsmede ideële adverteerders hebben voorrang. Voor lokale niet-commerciële adverteerders geldt een maximale reserveringstermijn van zes weken. Voor de ideële adverteerders is maximaal acht weken van toepassing. Beiden kunnen tegen een gereduceerd, door de gemeente vastgesteld, tarief hiervan gebruik maken.

Spandoek plaatsen

Wilt u een spandoek ophangen aan de openbare weg? Dan heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Maak hiervoor gebruik van het formulier spandoek plaatsen (PDF, 36 kb) . De gemeente mag commerciële reclameteksten op spandoeken of borden weigeren.

Geluidswagen gebruiken

Wilt u met een geluidswagen door de straten rijden om aankondigingen te doen of om muziek te laten horen? Dit is in principe verboden. U kunt wel een ontheffing op het verbod aanvragen bij de gemeente. Maak hiervoor gebruik van het formulier geluidswagen gebruiken (PDF, 37 kb) .

Flyeren

Als u geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen aanbiedt op de openbare weg dan is dat flyeren. U mag zonder vergunning flyeren maar u mag geen overlast veroorzaken en moet voor vertrek de rommel opruimen.

Venten

Als u diensten op de openbare weg diensten te koop aanbiedt noemen we dat venten. U mag zonder vergunning venten maar u mag geen overlast veroorzaken en u moet de gemaakte rommel opruimen voor vertrek.

Loterijvergunning

U mag geen lootjes verkopen zonder vergunning, ook niet verborgen in een ballon of iets dergelijks. Een loterij is een kansspel waarvoor regels staan in de wet op de kansspelen. Met een loterij of kansspel bedoelen wij een loterij waarbij prijzen of premies kunnen worden gewonnen, zonder dat de deelnemers invloed op de uitslag kunnen uitoefenen. Een prijsvraag waarbij de winnaar door loting bepaald wordt, noemen we daarom ook een loterij.

Heeft u vragen? Belt of mailt u dan met het klantcontactcentrum. De aanvraag moet u tijdig indienen, minimaal drie weken voordat u de loterij wilt houden.