Promotie

Voor het maken van promotie voor uw activiteit heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld bij het plaatsen van reclameborden of bij het gebruik van een geluidswagen.

Reclame uitingen plaatsen

Wilt u een reclamebord bevestigen aan een pand, dan hebt u misschien een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor reclame op muren en andere openbare reclame-uitingen, zoals tekeningen en opschriften voor politieke, culturele of sportactiviteiten.

U hebt een omgevingsvergunning nodig als u de reclame-uiting langs de openbare weg of in de open lucht plaatst. Het maakt niet uit of u de reclame blijvend of tijdelijk plaatst. Tijdelijke reclame mag u niet eerder dan 2 weken voor de aangekondigde activiteit aanbrengen. Na afloop van het evenement moet u de reclame zo snel mogelijk weghalen. De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

(Driehoeks-)reclameborden plaatsen

Wilt u driehoeksreclameborden om lantaarnpalen plaatsen? Dan moet u dat minimaal 14 dagen vooraf schriftelijk of per e-mail bij de gemeente melden via het meldingsformulier.

Wat zijn de algemene regels voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden?

Per evenement mag u maximaal 15 reclameborden plaatsen gedurende twee weken voorafgaand aan het evenement. Borden met handelsreclame zijn niet toegestaan. Voor de borden geldt een maximale afmeting van 120 centimeter bij 95 centimeter.

Wie mogen driehoeksreclameborden plaatsen?

  1. Organisatoren van evenementen binnen de gemeente.
  2. Organisatoren van evenementen buiten de gemeente als dit in het belang is van de inwoners van onze gemeente.

Waar mag u de borden plaatsen?

  1. U mag de borden om een lantaarnpaal op het trottoir plaatsen.
  2. Per lantaarnpaal is één sandwichbord of driehoeksbord toegestaan.
  3. Tussen het bord en een gevel moet u tenminste een ruimte van 1.50 meter vrijlaten.
  4. Tussen het bord en de trottoirrand moet u tenminste een ruimte van 0.25 meter vrijlaten.
  5. U mag de borden niet plaatsen binnen 10 meter vanaf een bocht, een uitrit en/of een kruising of op een plaats waardoor de verkeersveiligheid in gevaar komt.
  6. U moet de borden binnen 2 werkdagen na het evenement weghalen.

Uitzondering zijn de tijdelijke reclameborden van politieke partijen. Zij mogen in de periode van drie weken voorafgaand aan het tijdstip van een landelijke verkiezingsdag (Europees Parlement, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraad, Algemeen bestuur waterschap) tijdelijke reclameborden plaatsen.

Kosten?

Geen kosten

Spandoek plaatsen

Wilt u een spandoek ophangen aan de openbare weg? Dan heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Maak hiervoor gebruik van het formulier spandoek plaatsen (PDF, 36 kb) . De gemeente mag commerciële reclameteksten op spandoeken of borden weigeren.

Geluidswagen gebruiken

Wilt u met een geluidswagen door de straten rijden om aankondigingen te doen of om muziek te laten horen? Dit is in principe verboden. U kunt wel een ontheffing op het verbod aanvragen bij de gemeente. Maak hiervoor gebruik van het formulier geluidswagen gebruiken (PDF, 37 kb) .

Flyeren

Als u geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen aanbiedt op de openbare weg dan is dat flyeren. U mag zonder vergunning flyeren maar u mag geen overlast veroorzaken en moet voor vertrek de rommel opruimen.

Venten

Als u diensten op de openbare weg diensten te koop aanbiedt noemen we dat venten. U mag zonder vergunning venten maar u mag geen overlast veroorzaken en u moet de gemaakte rommel opruimen voor vertrek.

Loterijvergunning

U mag geen lootjes verkopen zonder vergunning, ook niet verborgen in een ballon of iets dergelijks. Een loterij is een kansspel waarvoor regels staan in de wet op de kansspelen. Met een loterij of kansspel bedoelen wij een loterij waarbij prijzen of premies kunnen worden gewonnen, zonder dat de deelnemers invloed op de uitslag kunnen uitoefenen. Een prijsvraag waarbij de winnaar door loting bepaald wordt, noemen we daarom ook een loterij.

Heeft u vragen? Belt of mailt u dan met het klantcontactcentrum. De aanvraag moet u tijdig indienen, minimaal drie weken voordat u de loterij wilt houden.