Raadhuisplein

Al jaren wordt er volop gediscussieerd over de veiligheid voor fietsers op het Raadhuisplein. We hebben uitgebreid allerlei mogelijke oplossingen bekeken. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten om op drie kruispunten de voorrangssituatie te veranderen. Het gaat om de kruispunten met de Nassaulaan, Regentenstraat en Mariastraat.

Hoe verlopen de werkzaamheden?

Op maandag 30 maart is aannemer Schapers begonnen met het kruispunt met de Mariastraat. Ook de nutsbedrijven (zij zorgen bijvoorbeeld voor gas, water, elektriciteit e.d.) zijn hier aan het werk. Er is weinig verkeer en we krijgen geen klachten.
Het werk ligt op schema. De aannemer begint op dinsdag 14 april met het tweede kruispunt, dat met de Regentenstraat. Op dat moment zijn ze ook nog bezig met het kruispunt met de Mariastraat, dus zijn twee kruispunten afgesloten. 

De werkzaamheden zijn klaar op 19 juni 2020. Dit is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.
In de nieuwe situatie krijgen de fietsers geen voorrang meer op gemotoriseerd verkeer.

Hoe kan ik winkels en woningen aan het Raadhuisplein bereiken?

Tijdens de werkzaamheden leiden we het verkeer om. De omleidingsroute verandert tijdens de werkzaamheden, omdat de aannemer telkens met een ander kruispunt bezig is. De omleidingsroute geven we aan met gele borden. Winkels, woningen en het gemeentehuis blijven tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk bereikbaar. Ook het parkeerterrein op het Raadhuisplein blijft bereikbaar.

Kan ik het gemeentehuis bereiken?

Ja, het gemeentehuis en de parkeerplaats blijven bereikbaar. Misschien moet u via een andere ingang het terrein op rijden.

Tijdens de werkzaamheden leiden we het verkeer om. De omleidingsroute verandert tijdens de werkzaamheden, omdat de aannemer telkens met een ander kruispunt bezig is. De omleidingsroute geven we aan met gele borden.

Zijn de bushaltes nog in gebruik?

Tijdens de werkzaamheden op het Raadhuisplein worden de twee bushaltes tijdelijk buiten gebruik gesteld. Tijdens de werkzaamheden komt er geen tijdelijke bushalte. Reizigers kunnen op de bus stappen bij het NS-station.

Meer informatie

Hebt u een vraag over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Gerben Gerrits via 14 0161 of info@gilzerijen.nl.