Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Raadhuisplein

Het Raadhuisplein is in 2002 heringericht. Vooral fietsers ervaren het Raadhuisplein sindsdien als verkeersonveilig. We hebben onderzoek gedaan om te achterhalen waardoor die verkeersonveiligheid veroorzaakt wordt en op welke manier(en) we dit kunnen oplossen.

Hoe gaan we verder met het Raadhuisplein?

In de periode van januari tot en met mei van dit jaar is gewerkt aan een verbeterplan voor de inrichting van het Raadhuisplein in Rijen. In nauwe samenwerking met een extern adviesbureau hebben we varianten benoemd en beoordeeld. Hieruit blijkt dat er meer dan één oplossing bestaat om de geconstateerde problematiek op te lossen.

De volgende oplossingsrichtingen hebben we benoemd:

 

  • Nulplus variant
  • Linksomvariant
  • Structuurvariant noord
  • Structuurvariant zuid

Informatieavond 1 oktober 2015

Tijdens de informatieavond hebben we de resultaten van het uitgevoerde onderzoek uitgelegd en verschillende oplossingsrichtingen gepresenteerd. Voor deze avond waren bewoners en ondernemers van het Raadhuisplein uitgenodigd. Verder is de avond in het algemeen gepubliceerd zodat iedere belangstellende de avond kon bijwonen.

Interactief

Tijdens de avond hebben de bezoekers op een interactieve wijze informatie kunnen inwinnen over het uitgevoerde onderzoek eerder en de vier overgebleven oplossingsrichtingen. Hiervoor was per variant (PDF, 5.877 kb)  een informatiehoek ingericht. Ook was een informatiehoek ingericht die inzicht gaf in de manier waarop we tot de oplossingsrichtingen (PDF, 3.056 kb)  gekomen waren.

Voorkeur of eigen idee

De bezoekers hebben in een reactieformulier de voorkeur voor één of meerdere oplossingsrichtingen aan kunnen geven, en wat hierbij het meeste of het minste aanspreekt. Indien een of meerdere oplossingsrichtingen volgens de bezoekers bespreekbaar waren, dan konden zij een voorkeursvolgorde aangeven.

Aandachtspunten voor uitwerking

Ook was het mogelijk om aandachtspunten per variant aan te geven waar rekening mee gehouden moet worden bij een verdere uitwerking. Sprak geen van de varianten aan, dan kon men ook op een suggestieformulier een “eigen” oplossingsrichting aangeven.

De resultaten van de interactieve informatieavond

We hebben nu een goed beeld welke oplossingsrichtingen wel of geen draagvlak hebben. Het college heeft besloten om twee oplossingsrichtingen concreet uit te werken in een ontwerp. Dit zijn de ‘linksomvariant’ en de ‘structuurvariant noord’.

Werkgroep Raadhuisplein

Samen met een vertegenwoordiging van de omwonenden en winkeliers bekijken we de twee oplossingsrichtingen en bepalen we een voorkeursvariant. De werkgroep is inmiddels samengesteld.

Wij houden u op de hoogte van de vooruitgang.