Reconstructie Aalstraat

We gaan samen met bewoners en belanghebbenden de Aalstraat in Gilze opnieuw inrichten. Het gaat om het deel vanaf de rotonde aan de Tilburgsebaan tot en met de Inworp. Daarnaast leggen we een nieuw infiltratieriool aan in de hele Aalstraat tot aan de Alphenseweg. Zo kan het regenwater vanuit deze verzamelleiding direct doordringen in de bodem.

Ontwerp

Bij het ontwerp is er aandacht voor verkeersveiligheid, verbetering van de groenstructuur en duurzaamheid. Denk onder andere aan hergebruik van materialen.

Samen met bewoners en de NLGR werken we een voorlopig ontwerp. De bewoners hebben een brief gekregen waarin staat hoe ze op dit ontwerp kunnen reageren.

Planning

In juli is er een bewonersavond. Het doel is om samen met de bewoners te komen tot een eerste ontwerp. In het najaar werken we dit ontwerp verder uit en stemmen dit nogmaals af met de bewoners. Daarna hebben we een voorlopig ontwerp.

Dit voorlopig ontwerp leggen we voor aan de gemeenteraad.

De verwachting is dat we in het eerste kwartaal 2023 kunnen starten met de werkzaamheden.

Informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Jean Paul Ripzaad, e-mail jeanpaulripzaad@abg.nl.