Reconstructie Aalstraat

We gaan samen met bewoners en belanghebbenden de Aalstraat in Gilze opnieuw inrichten. Het gaat om het deel vanaf de rotonde aan de Tilburgsebaan tot en met de Inworp. Daarnaast leggen we een nieuw infiltratieriool aan in de hele Aalstraat tot aan de Alphenseweg. Zo kan het regenwater vanuit deze verzamelleiding direct doordringen in de bodem.

Ontwerp

Bij het ontwerp is er aandacht voor verkeersveiligheid, verbetering van de groenstructuur en duurzaamheid. Denk onder andere aan hergebruik van materialen.

Samen met bewoners en de NLGR hebben we een voorlopig ontwerp (PDF, 3.031 kb)  uitgewerkt. De bewoners hebben een brief gekregen waarin staat hoe ze op dit ontwerp kunnen reageren.

Planning

We willen in september starten met de reconstructie. Als alles meezit zijn we in februari 2023 klaar.

Informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Jean Paul Ripzaad, e-mail jeanpaulripzaad@abg.nl.